Zahraničný lektor na hodine angličtiny učil hrou

11. novembra 2015

Vyučovanie angličtiny v 3. a 4. ročníku na Základnej škole na Severnej ulici v Moldave nad Bodvou spestril svojou prítomnosťou britský lektor Mark Britten. Stalo sa tak v rámci projektu EnghlishOne, ktorý poskytuje učiteľom zapojeným v projekte aj možnosť, aby si pozvali na niektorú zo svojich hodín zahraničného lektora.

Ako je zrejmé aj z priloženého videa, takého ozvláštnenie vyučovacej hodiny anglického jazyka je pre žiakov viac ako vítané. Je to zrejmé nielen z ich tvárí, v ktorých sa zračí záujem, radosť a pozornosť, ale aj z ich vyjadrení v závere. Čo je však potešiteľné, možnosti, ktoré aj takouto formou projekt EnglishOne ponúka, vítajú nielen žiaci, ale aj ich pedagógovia, pre ktorých sú inšpiráciou.

Caught on Camera

Me in action, little embarrassing for me to watch but the children had fun 🙂

Posted by BrittensEnglish on Sunday, November 8, 2015

Najnovšie príspevky
Benefity
Národný projekt ponúka:
  • Nové metodiky a pracovné listy
  • Interaktívne a zábavné učenie
  • Kvalitnejšiu výučbu
  • Nový digitálny obsah
  • Atraktívny honorár