Začínajú školenia pre prácu s didaktickými prostriedkami

12. júna 2015

Od pondelka, 15. júna 2015 sa uskučňuje ďalšia séria projektových školení (II. vzdelávací modul), ktoré sú zamerané na zoznámenie sa s didaktickými prostriedkami, vrátane digitálneho vzdelávacieho obsahu, a ukážky ich praktického využitia vo vyučovacom procese.

Školenia sa opäť uskutočnia vo všetkých regiónoch Slovenska spadajúcich pod regionálne a detašované pracoviská MPC, vrátane Bratislavského samosprávneho kraja. Školenia sú určené iba pre učiteľov zaradených do projektu. Podmienkou registrácie na školenie v rámci II. vzdelávacieho modulu je absolvovanie I. vzdelávacieho modulu.

Ak máte záujem o zaradenie do projektu, budeme veľmi radi, ak vyplníte prihlášku na našej webovej stránke. Budeme Vás evidovať v poradovníku a v prípade uvoľnenia kapacít Vás budeme kontaktovať.

Najnovšie príspevky
Benefity
Národný projekt ponúka:
  • Nové metodiky a pracovné listy
  • Interaktívne a zábavné učenie
  • Kvalitnejšiu výučbu
  • Nový digitálny obsah
  • Atraktívny honorár