Výzva na tvorbu výstupov pre učiteľov zaradených do projektu

24. júna 2015

Od dnešného dňa majú učitelia zaradení do projektu možnosť vytvárať výstupy nadväzujúce na vzdelávacie moduly projektu EnglishOne a získať tak atraktívnu finančnú odmenu.

Podmienky pre zapojenie upravuje Výzva MPC pre pedagogických zamestnancov na pozíciu 3.1.8 Tvorcovia výstupov (Výzva). Výzva a podrobné inštrukcie ohľadne tém a typov výstupov sú zverejnené na 2015.englishone.sk v zóne pre registrovaných užívateľov, v časti Výstupy .

Najnovšie príspevky
Benefity
Národný projekt ponúka:
  • Nové metodiky a pracovné listy
  • Interaktívne a zábavné učenie
  • Kvalitnejšiu výučbu
  • Nový digitálny obsah
  • Atraktívny honorár