Výstupy

Zverejnené práce vytvorili učitelia zapojení do projektu EnglishOne. Ich cieľom je poskytnúť inšpiráciu pre efektívnejšiu výučbu anglického jazyka na základných školách. Veríme, že aj Vám pomôžu spestriť vyučovacie hodiny, alebo poslúžia ako námet pre vytvorenie vlastných materiálov pre vyučovanie.

Práce sú rozdelené do troch typov.

Práce označené hviezdičkou, ktoré sú v prehľade zaradené ako prvé, boli vybrané a doporučené lektormi, ktorí práce recenzovali. Dokumenty je možné filtrovať a vyhľadávať podľa typu, mena autora, názvu práce alebo kľúčového slova (napr.: CLIL).

Zborníky vybraných výstupov

Zborník OPS 7.920 kB
Zborník VVH 5.664 kBVýstupy
Poďme nakupovať
Blanka Botková - VVH
Kreatívne písanie v podmienkach základnej školy
Jitka Pahulyiová - OPS
Rozvoj fonematického uvedomovania v anglickom jazyku u detí s...
Iveta Šušuková - OPS
Plnovýznamové slovesá s koncovkou -ing, Prítomný priebehový čas prostredníctvom...
Iveta Fodorová - VVH
Použitie grafických organizérov pri nácviku čítania s porozumením
Anna Trulíková - VVH
Are you ready? Yes I am.
Mária Tkáčová - VVH
Tvorba pilotného čísla časopisu, didaktické hry a aktivity na hodinách...
Hedviga Gubóová - VVH
Angličtinárov sprievodca internetovou galaxiou
Slávka Hosová - OPS
Hello London! (a virtual visit of the city)
Michaela Kostelníková - VVH
Využitie QR kódov na hodine ANJ (opakovanie preberanej lekcie)
Katarína Huťová - VVH
Motivácia na hodinách anglického jazyka pomocou piesní a didaktických...
Stanislava Kubovičová - OPS
Sloveso can a plnovýznamové slovesá
Monika Žilinčíková - VVH
Jednoduchý minulý čas plnovýznamových slovies – opakovanie
Viera Šoltisová - VVH
Jednoduchý minulý čas
Katarína Homolová - VVH
Pomoc vo vyučovaní anglického jazyka u žiakov na 1....
Györgyi Csóková - OPS
Prípadová štúdia zameraná na praktické využitie digitálneho vzdelávacieho obsahu...
Martina Dekanová - Prípadová štúdia
Rozvoj komunikačných zručností žiakov v téme oblečenie
Anna Skoková - VVH
Rozvoj komunikačných kompetencií žiakov v rozhovoroch v nákupnom centre...
Jarmila Petnuchová - VVH
Prípadová štúdia zameraná na praktické využitie digitálneho vzdelávacieho obsahu...
Andrea Novodomská - Prípadová štúdia
What´s the word – Hláskovanie slov
Valéria Baranyiová - VVH