Výstupy

Zverejnené práce vytvorili učitelia zapojení do projektu EnglishOne. Ich cieľom je poskytnúť inšpiráciu pre efektívnejšiu výučbu anglického jazyka na základných školách. Veríme, že aj Vám pomôžu spestriť vyučovacie hodiny, alebo poslúžia ako námet pre vytvorenie vlastných materiálov pre vyučovanie.

Práce sú rozdelené do troch typov.

Práce označené hviezdičkou, ktoré sú v prehľade zaradené ako prvé, boli vybrané a doporučené lektormi, ktorí práce recenzovali. Dokumenty je možné filtrovať a vyhľadávať podľa typu, mena autora, názvu práce alebo kľúčového slova (napr.: CLIL).

Zborníky vybraných výstupov

Zborník OPS 7.920 kB
Zborník VVH 5.664 kBVýstupy
Moje telo (v kombinácii s väzbou these is, these...
Eva Demková - VVH
Sloveso have got v oznamovacej vete v prítomnom čase
Renáta Pavlíková - VVH
Využitie projektového vyučovania na hodinách anglického jazyka
Anna Bardzaková - OPS
Rozvíjanie komunikačných zručností žiakov prostredníctvom digitálneho vzdelávacieho obsahu
Drahomíra Bútorová - OPS
Využitie metódy CLIL vo vyučovaní v 1. a 2....
Andrea Kubalová - OPS
Budúci čas a ďalšie spôsoby vyjadrovania budúcnosti
Aurélia Rózsová - VVH
Halloween
Michaela Topoľanová - VVH
Používanie prísloviek označujúcich frekvenciu v téme životný štýl
Daniela Korimová - VVH
Zložky potravy (Food and nutrition), metóda CLIL
Božena Kulhomerová - VVH
Príbehy a rozprávky vo vyučovaní anglického jazyka na 1....
Marianna Kramlová - OPS
Time for lunch
Lucia Vajsová - VVH
Motivácia a využitie didaktických hier na hodinách anglického jazyka...
Jana Kozlíková - OPS
Využitie portfólia na hodinách anglického jazyka vo 4. ročníku...
Alena Zelenáková - OPS
Opakovanie plnovýznamového slovesa have got (mať, vlastniť)
Martina Turošáková - VVH
My toys
Blanka Kleštincová Šinoglová - VVH
Spoznávame ovocie
Marcela Bukovičová - VVH
Jednoduchý minulý čas (tvorba a použitie v praxi)
Mária Szewczyková - VVH
Didaktické hry na hodinách anglického jazyka v primárnom vzdelávaní
Bibiána Juríková - OPS
Uplatňovanie fonetickej metódy Jolly Phonics pri výučbe anglického jazyka...
Henrieta Pichlerová - VVH
Moje prázdniny – minulý čas jednoduchý
Katarína Hvizdová - VVH