Vyhráme to! znela ich odpoveď...

Nikoleta Körösiová, ZŠ J. C. Hronského, Šaľa

Bol to bežný deň v škole. Prišla nám pošta z projektu EnglishOne. Zvedavo sme otvárali obálky v kabinete spolu s kolegyňou, angličtinárkou, Mgr. Martinou Pollákovou. Zrejme sme sa tvárili ako deti, keď otvárajú narodeninový darček.

Súťaž sa nám hneď zapáčila, avšak vzhľadom na iné naše povinnosti, nestihli sme sa prihlásiť na prvý termín. Veľmi sme sa preto potešili, keď sa prihlasovanie predĺžilo. Keďže sme absolvovali školenia v projekte EnglishOne, vzdelávací materiál sme už predtým stihli používať na svojich hodinách anglického jazyka. Z toho dôvodu sme si povedali, že ukážeme žiakom, čo by bolo obsahom tejto súťaže, ako si to predstavujeme a čo za to môžu získať… veď okrem hodnotných cien v súťaži, nejaké jednotky od nás z angličtiny vždy potešia. Takže žiakov nebolo treba prosíkať či prehovárať, skôr naopak.

Propagačným materiálom ako sú plagáty, či video so Celeste sa okamžite nechali motivovať a veľa z nich sa hneď prihlásilo do súťaže. Väčšina žiakov dúfa, že práve vďaka tejto súťaži budú môcť navštíviť Veľkú Britániu aj s triedou, a tak uvidia kúsok sveta s kopou zábavy a budú mať možnosť si vyskúšať svoju angličtinu „in real“. My, učiteľky angličtiny, sme boli nadšené, pretože sme videli, že žiaci sa tešia, že im dávame niečo navyše, čo síce pre nás znamená dosť práce, ale cenili si našu snahu v ich prospech. Robiť si domácu úlohu zábavnou formou a ešte k tomu na PC, to je „in“. Samozrejme, to sú tie maličkosti, tá pozitívna spätná väzba od žiakov aj rodičov, ktoré napĺňajú naše každodenné dni plné povinností na školách, a tak nám dodávajú ďalšiu energiu pre aktivity podobného typu. Vidíme, že žiaci sa s našou pomocou alebo vďaka nám naučili niečo nové a ešte k tomu s obrovskou radosťou a záujmom. A za to môžeme ďakovať interaktívnemu vzdelávaciemu obsahu Core Curriculum for English. Registráciu do súťaže sme ponúkli žiakom ročníkov 6. až 9. Celkovo sa nám prihlásilo 106 žiakov, ale ostali sme zaskočené, keď sme zistili, že na jedného učiteľa je možnosť prihlásiť najviac 50 žiakov. Samozrejme, kontaktovali sme kompetentné osoby v MPC a navýšili nám počet bez akýchkoľvek problémov.

Pustili sme sa do práce a začali sme vyberať vhodné vzdelávacie materiály a zároveň ich nahrávať ako domáce úlohy. Žiakom sme dali presné pokyny, ukázali sme im prostredníctvom interaktívnej tabule, ako sa prihlásiť, ako vyriešiť zadania a ako odoslať hotové úlohy do systému. Pri výbere sme sa snažili o to, aby žiaci mali pocit úspechu z dobrých výsledkov, ale zároveň, aby si zopakovali rôzne gramatické javy a slovnú zásobu a naučili sa aj niečo nové.

Veľa žiakov sa pustilo do riešenia úloh hneď v ten deň, keď sme im rozdali prihlasovacie kódy. Na druhý deň prichádzali s nadšením a my sme sa tešili s nimi. Tí šikovní si utvrdili svoje vedomosti, kým slabší žiaci zistili, že aj samostatne dokážu vyriešiť úlohy a dosiahnuť vysoké percento úspešnosti. Skonštatovali sme, že tento vzdelávací obsah má v sebe obrovskú moc motivácie, za čo sme veľmi vďačné.

Nikoleta Körösiová
ZŠ J. C. Hronského, Šaľa

Najnovšie príspevky
Benefity
Národný projekt ponúka:
  • Nové metodiky a pracovné listy
  • Interaktívne a zábavné učenie
  • Kvalitnejšiu výučbu
  • Nový digitálny obsah
  • Atraktívny honorár