Súťaž EnglishOne na našej škole

Filip Vojtek, základná škola Giraltovce

V rámci našej učiteľskej aktivity v súťaži EnglishOne sa nám naskytla skvelá príležitosť dostať u žiakov do povedomia internetovú stránku planetavedomosti.iedu.sk a jej digitálny obsah zameraný na anglický jazyk. V priebehu asi jedného, resp. dvoch dní sa táto stránka u mojich žiakov stala jednou z najnavštevovanejších. Dôvod? Možnosť získať zaujímavé ceny pre skupinu, či jednotlivcov. Ale najprv pekne po poriadku.

Do tejto súťaže som prihlásil žiakov z ročníkov, ktoré učím na druhom stupni základnej školy. Dokopy je ich 45 a pochádzajú z piateho, šiesteho, siedmeho a ôsmeho ročníka. Asi týždeň po prihlásení do súťaže nám do školy prišli hracie plány a nálepky, ktoré som predstavil žiakom, u ktorých hneď vzbudili ohromný záujem. Žiakov som vyberal na základe ich snahy zúčastniť sa na súťaži, nechcel som, aby to robili, lebo musia. Vysvetlil som im, že k tomu, aby mohli byť úspešní, potrebujú len  počítač a internet. S každou triedou som realizoval osobitné stretnutia poobede v učebni informatiky, kde som im bližšie predstavil stránku, jednotlivé úlohy a spôsob, akým sa majú prihlásiť a odoslať danú úlohu. Už samotný fakt, že majú možnosť pracovať na domácich úlohách na počítači je pre nich motiváciou a ešte, keď k tomu majú možnosť získať aj nejaké ceny, čo viac si môžu priať.

Žiaci k tejto našej aktivite pristupujú veľmi zodpovedne, dokonca som sa stretol aj s tým, že domáce úlohy riešia aj tí žiaci, ktorí do súťaže zapojení nie sú. Pravdou je, že som prvú domácu úlohu, vtedy ešte bez nálepiek a hracích plánov, zadával v každej triede pre všetkých žiakov. Zaujalo ich to a poniektorí aj naďalej dobrovoľne pracujú na týchto úlohách.

Dôvodov, prečo som žiakov zapojil do súťaže, bolo hneď niekoľko. Na jednej strane som sa chcel ako učiteľ trochu odlíšiť a pripraviť pre svoje skupiny, ktoré učím, niečo extra. Ďalším dôvodom bolo, že možnosť zadávať domáce úlohy elektronicky a získať prehľadný výstup riešenia domácich úloh a informácie o tom, kedy žiak pracoval na domácej úlohe, či ako úspešne ju riešil, vnímam ako obrovský prínos pre nás, učiteľov, lebo takto získavame skvelý prehľad o tom, ako ktorý žiak doma pracuje. A v neposlednom rade chcem dať žiakom priestor a možnosť niečo vyhrať, umožniť im ten pocit, ktorý nadobudnú, keď sa im podarí získať nejakú cenu za ich prácu v škole, lebo to by bolo skvelou motiváciou k ich ďalšej činnosti. Nielen pre toho- ktorého víťaza, ale aj pre ostatných žiakov. Čo sa týka celkovo úloh, ktoré som doposiaľ vytvoril, tak ide vždy len o úlohy nachádzajúce sa na stránke: www.planetavedmosti.iedu.sk, ktoré sú rozdelené podľa ročníkov, takže každú úlohu vyberám vždy pre príslušný ročník podľa zoznamu.

Celkovo súťaž hodnotím veľmi kladne, ceny sú pôsobivé a samotná súťaž pozitívne vplýva na motiváciu žiakov a na ich ochotu podieľať sa na vypracovávaní domácich úloh. No ak by som mal byť aj trochu kritický, 100 cien pre celé Slovensko sa mi vidí trocha málo. Ako vravím, pre žiakov je pocit z víťazstva na nezaplatenie, sú zvyknutí na výhry v rámci športových súťaží, literárnych prednesov atď. No do tohto projektu sa zapojili aj žiaci neoplývajúci enormným športovým talentom a taktiež aj žiaci, ktorí nemajú len samé jednotky, takže sú v ňom zapojení aj žiaci, ktorí počas roka nemajú veľké šance uspieť v iných súťažiach. Preto si myslím, že projekt takého rozmeru ako je EnglishOne mohol pamätať aj na týchto žiakov a priniesť možno trocha menej pútavé ceny, ale väčší počet, aby žiaci nadobudli vedomie, že o pekné ceny sa dá súťažiť aj v iných predmetoch a že aj ich snaha o zvládnutie učiva z anglického jazyka dokáže byť ocenená aj inak, ako známkou.

Filip Vojtek
základná škola Giraltovce

Najnovšie príspevky
Benefity
Národný projekt ponúka:
  • Nové metodiky a pracovné listy
  • Interaktívne a zábavné učenie
  • Kvalitnejšiu výučbu
  • Nový digitálny obsah
  • Atraktívny honorár