Školenia skĺbili kvalitnú prácu lektora s užitočnými informáciami

Nikoleta Körösiová, ZŠ J. C. Hronského, Šaľa

Na školení English One sme sa zúčastnili všetky angličtinárky prvého aj druhého stupňa našej ZŠ J. C. Hronského v Šali. Ja som prvý modul pre druhý stupeň absolvovala spolu s kolegyňou koncom mája, v sobotu, a druhý modul začiatkom júla. Oba moduly sa uskutočnili na ZŠ Krčméryho v Nitre v počítačovej učebni s interaktívnou tabuľou.

V oboch moduloch školenia bola našou lektorkou PaedDr. Anna Brisudová, ktorá bola veľmi príjemná a priateľská. V problematike školstva sa vyzná výborne, keďže sama pôsobila dlhé roky v praxi a bola učiteľkou anglického jazyka. Príjemným prekvapením pre všetkých zúčastnených rozhodne bolo, že pani lektorka viedla školenia v anglickom jazyku, takže sme mali možnosť precvičiť si svoje komunikačné zručnosti na vyššej úrovni ako bežne s deťmi v škole. Prvý modul bol viac-menej teoreticky zameraný, avšak vhodne prepojený s praxou, kým druhý modul sa venoval predstaveniu a priamej práci s didaktickými prostriedkami CCE, oboznámeniu sa s digitálnym obsahom na webovej stránke Planéta vedomostí a používaniu digitálneho obsahu na portáli v praxi. Obe školenia boli veľmi kvalitne naplánované a odvedené, dostali sme jednoducho formulované a užitočné informácie. Pani lektorka bola maximálne pripravená, okamžite vedela reagovať na naše otázky, dokonca vedela pohotovo reagovať aj na otázky ohľadne funkcií v digitálnom obsahu CCE. Atmosféra oboch školení bola veľmi uvoľnená, príjemná a priateľská.

Projekt English One predstavuje didaktické prostriedky – pracovné zošity a metodiku pre učiteľa pre všetky ročníky základných škôl. Didaktické prostriedky vnímam pozitívne, avšak z môjho hľadiska, pre učiteľa s dlhoročnou praxou sa tie metodiky zdajú byť trošku zbytočné. Obrovskou pomocou by však mohli byť pre nekvalifikovaných angličtinárov a začínajúcich kvalifikovaných učiteľov anglického jazyka, pretože veľmi podrobne informujú učiteľa o každom kroku, čo a ako má robiť na vyučovacej hodine, ak sa rozhodne používať či už pracovný zošit alebo digitálny obsah na portáli www.planetavedomosti.sk. Čo sa týka pracovných zošitov, rozsah resp. umiestnenie cvičení na stranách je podľa mňa nedomyslené, pretože jedno cvičenie na 8-10 riadkov je centrované na liste A4. Vnímam to ako zbytočné míňanie papiera, pretože tie strany by sa dali využiť buď na doplnenie ďalších aktivít alebo cvičenia zhustiť, a tak by pracovné zošity boli tenšie. Zatiaľ sme nedoriešili ani konkrétne používanie týchto pracovných zošitov na vyučovacích hodinách, pretože písať do nich ani len ceruzkou nie je najlepšie riešenie. Zrejme sa budú používať priesvitky s fixkou, ktoré sa dajú po práci zmazať.

Digitálne učivo na webovej stránke vnímam pozitívne, hlavne pre nižšie ročníky. Pre žiakov to bude rozhodne atraktívne, zaujímavé, zábavné a zároveň edukačné. Pri rozumnej kombinácii používania digitálneho obsahu CCE s tradične zameranými vyučovacími hodinami bez interaktívnej tabule si myslím, že digitálne učivo bude dlho atraktívne pre žiakov. Zároveň, ak žiaci prejavia o CCE vážny záujem, stránku budú navštevovať aj v domácom prostredí, aby v anglickom jazyku napredovali. Vzhľadom k tomu, že s CCE nepracujem dostatočne dlhú dobu, zatiaľ ako jedinú nevýhodu vidím v možnom zlyhaní informačno-komunikačných technológií priamo vo vyučovacom procese.

V praxi pôsobím od roku 2002, približne 10 rokov sa snažím svoje vyučovacie hodiny obohatiť o interaktívne prvky. Rada ich používam, pretože viem, že žiakom sa to páči a ľahším a rýchlejším spôsobom si anglický jazyk osvojujú, upevňujú a používajú pomocou IKT. Samotný digitálny obsah a jeho používanie vnímam veľmi pozitívne, je to pre učiteľa obrovská pomoc a zároveň aj výzva. Nevýhodu vidím v tom, že predtým ako CCE začnem priamo používať na svojich vyučovacích hodinách, musím detailne spoznať obsah jednotlivých materiálov podľa ročníkov. Aktuálne učím v šiestich rôznych ročníkoch, čo pre mňa predstavuje zhruba 600 vzdelávacích videí. Našťastie, dá sa vyhľadávať podľa kľúčových slov a tak zúžiť okruh k danej téme či gramatickému javu.

Najviac oceňujem videá, pretože sa mi páčia komunikačné frázy v nich vhodne prepojené s lexikou a gramatikou, ktorú sa žiaci učia používať a prepojenie týchto rozhovorov do textov. Chválim aj možnosť zadávania a riešení a domácich úloh online.

Teším sa na priamu prácu s digitálnym obsahom CCE na svojich vyučovacích hodinách a vnímam to ako výzvu ukázať žiakom ďalší spôsob, ako sa dá angličtina osvojiť hravou a zábavnou formou.

Mgr. Nikoleta Körösiová
ZŠ J. C. Hronského Šaľa, Krátka 2

Najnovšie príspevky
Benefity
Národný projekt ponúka:
  • Nové metodiky a pracovné listy
  • Interaktívne a zábavné učenie
  • Kvalitnejšiu výučbu
  • Nový digitálny obsah
  • Atraktívny honorár