Referencie

  • Ďakovný list

   Jana Lazurová, ZŠ Bartošovce

   Spätná väzba od učiteľov je dôležitým merítkom kvality práce projektového tímu EnglishOne, vrátane jednotlivých pracovísk MPC, ktoré sú jeho dôležitou súčasťou. V tomto prípade patrí osobitné poďakovanie projektovemu tímu v Prešove. List chápeme ako výsledok spoločného úsilia celého tímu EnglishOne a toho, že každý jeho člen odovzdáva učiteľom to najlepšie. Milá pani Zlacká, chcela by som sa podeliť so svojimi pocitmi z absolvovania projektu EnglishOne. Ako učiteľka primárneho vzdelávania pôsobím už 25 rokov. Počas týchto rokov som absolvovala množstvo vzdelávaní. Som učiteľka, ktorú ešte ani po toľkých rokoch neopúšťa optimizmus, že naše školstvo bude lepšie a hlavne, že učitelia budú [...]
  • Modelové hodiny EnglishOne

   Beata Oťapková, ZŠ s MŠ, A. Kmeťa 1, Žiar nad Hronom

   Do you like English? Máš rád angličtinu? Touto otázkou sa v pondelok 19.októbra začínali vyučovacie hodiny anglického jazyka. Nepýtali sa to však naši pedagógovia, ale kouč Mgr. Vladimír Haspra, poradca národného projektu Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách (tiež s názvom EnglishOne), do ktorého sa naša škola zapojila v minulom školskom roku. Jeho cieľom je zvýšenie kvality vyučovania anglického jazyka a tiež zavádzanie nového interaktívneho digitálneho obsahu dostupného na Planéte vedomostí. Lektor viedol štyri modelové hodiny angličtiny v 3.B, 5.A, 6.A a 8.A triede. Interaktívne a hravo cvičili používanie predložiek miesta žiaci v 3.B. Piataci sledovaním a [...]
  • Ako prebehla modelová vyučovacia hodina na našej škole v Piešťanoch

   Monika Rotáková, ZŠ F. E. Scherera 40, Piešťany

   Digitálny vzdelávací obsah na portáli Planéta vedomostí aktívne využívam na hodinách angličtiny ako u druhákov, tak u šiestakov, ôsmakov a dokonca aj v špeciálnej triede pre žiakov s poruchami učenia. Tých atraktívnosť portálu zaujala najviac a pomáha im ľahšie zvládať jazyk. Úlohy, samozrejme, vyberám a prispôsobujem ich možnostiam a schopnostiam. Šiestakov som prihlásila do súťaže, nakoľko sú rovnako, ako ja, nadšení Planétou vedomostí a využívaním jej digitálneho obsahu. A keďže vedomostí nie je nikdy dosť, rozhodli sme sa, že využijeme aj túto možnosť k získaniu nových informácií o práci s portálom. A neľutujeme!!! V pondelok, 19. októbra 2015 sme na [...]
  • Prečo som sa zapojil do tvorby výstupov

   Peter Porubský, Základná škola Bobrovec

   Nakoľko stále patrím medzi učiteľov, ktorí majú za sebou iba pár rokov praxe a rád sa vzdelávam, nadobúdam nové vedomosti od skúsenejších kolegov, ktorí sa radi s nimi podelia, prihlásil som sa na školenie EnglishOne. Chcel som nadobudnúť nové vedomosti a veril som, že školenie prinesie so sebou niečo nové a pre mňa nepoznané. Naša doba a samotná spoločnosť smeruje stále k digitalizácii. Moderné technológie sú súčasťou nášho pracovného alebo aj spoločenského života. Tak prečo ich nevyužiť aj v rámci vyučovacieho procesu? Naši žiaci majú mobilné telefóny, smartfóny už od prvého ročníka a ovládajú PC na vysokej úrovni. Rozhodol som sa túto skutočnosť využiť vo svojej [...]
  • Súťaž EnglishOne na našej škole

   Filip Vojtek, základná škola Giraltovce

   V rámci našej učiteľskej aktivity v súťaži EnglishOne sa nám naskytla skvelá príležitosť dostať u žiakov do povedomia internetovú stránku planetavedomosti.iedu.sk a jej digitálny obsah zameraný na anglický jazyk. V priebehu asi jedného, resp. dvoch dní sa táto stránka u mojich žiakov stala jednou z najnavštevovanejších. Dôvod? Možnosť získať zaujímavé ceny pre skupinu, či jednotlivcov. Ale najprv pekne po poriadku.
  • Vyhráme to! znela ich odpoveď…

   Nikoleta Körösiová, ZŠ J. C. Hronského, Šaľa

   Bol to bežný deň v škole. Prišla nám pošta z projektu EnglishOne. Zvedavo sme otvárali obálky v kabinete spolu s kolegyňou, angličtinárkou, Mgr. Martinou Pollákovou. Zrejme sme sa tvárili ako deti, keď otvárajú narodeninový darček. Súťaž sa nám hneď zapáčila, avšak vzhľadom na iné naše povinnosti, nestihli sme sa prihlásiť na prvý termín. Veľmi sme sa preto potešili, keď sa prihlasovanie predĺžilo. Keďže sme absolvovali školenia v projekte EnglishOne, vzdelávací materiál sme už predtým stihli používať na svojich hodinách anglického jazyka. Z toho dôvodu sme si povedali, že ukážeme žiakom, čo by bolo obsahom tejto súťaže, ako si to predstavujeme [...]
  • Ako som sa vyhla syndrómu vyhorenia

   Zuzana Vogelová, ZŠ Topoľová 8, Nitra

   Som učiteľka, ktorá vyučuje žiakov 5.- 9. ročníka na základnej škole v Nitre. Sme školou, ktorá sa nebráni širokej integrácii detí s poruchami učenia, správania, či zdravotne znevýhodnených detí. Keď som pred niekoľkými rokmi prišla na túto školu a videla integráciu v praxi, bola som veľmi prekvapená, koľko špeciálnych pedagógov a asistentov učiteľa sa týmto deťom venuje. Videla som rôzne pomôcky pre týchto žiakov a tiež som sa zoznamovala s jednotlivými poruchami a diagnózami. Každý rok priniesol nové skúsenosti pri práci s týmito deťmi a preto, keď som sa dozvedela, že môžeme v rámci projektu EnglishOne urobiť výstup na tému, ktorú si zvolíme, povedala som si, že je to príležitosť. Nielen [...]
  • Angličtina z Planéty vedomostí mojich žiakov na hodinách viditeľne aktivizuje

   Filip Vojtek, ZŠ Giraltovce

   Som učiteľom anglického jazyka na 2. stupni základnej školy v Giraltovciach. Na škole v súčasnosti pôsobím už tretí rok a do projektu EnglishOne som sa zapojil z čistej zvedavosti, po doručení výzvy poštovou zásielkou do školy. V rámci tohto projektu som sa zúčastnil dvoch školení. Školenie prvého modulu prebehlo v máji tohto roku vo Svidníku a školenie pre druhý modul v júni v Prešove. V rámci účasti na školení som ocenil možnosť zmeny zaradenia do iného termínu, nakoľko mi Svidník ako miesto školenia nevyhovoval, lebo do Prešova to mám bližšie.
  • Ako digitálne učivo EnglishOne a anglický lektor urobili hodinu angličtiny pútavejšou

   Eva Kubová a Miroslava Kováčová ZŠ s MŠ Školská 49, Žilina

   Nedávno sme na našej škole na Školskej ulici v Žiline-Závodí s radosťou a očakávaním privítali na hodine anglického jazyka v 8.A (skupina Mgr. Kováčovej) a v 9. ročníku (skupina Mgr. Kubovej) zahraničného lektora. Jeho prítomnosť nadväzovala na vzdelávací program učiteľov anglického jazyka v rámci projektu EnglishOne, ktorý realizuje Metodicko-pedagogické centrum.  Native speaker Paul pracoval na hodinách s interaktívnym vzdelávacím obsahom Core Curriculum for English, ktorý je k dispozícii na stránke Planéta vedomostí aj pre širokú verejnosť.
  • Prečo som sa zapojila do tvorby výstupov alebo Odovzdať svoje skúsenosti iným kolegom chápem ako svoju povinnosť

   Marcela Bukovičová, ZŠ Tr. SNP 104, Košice

   Neviem, akú prácu by som vykonávala, keby som pred pár rokmi nešla do Anglicka. Neviem, nakoľko by boli moje vyučovacie hodiny anglického jazyka v primárnom vzdelávaní zaujímavé, keby som nestretla niektorých anglických lektorov na Slovensku.
  • Ako mi digitálne učivo z EnglishOne pomohlo pri prezentácii hodiny

   Jana Čigašová, ZŠ Školská 389, Sačurov

   Som učiteľkou anglického jazyka krátko. Napriek tomu s výučbou jazyka  som sa veľmi skoro zžila a môžem povedať, že ho učím veľmi rada, dokonca možno radšej ako iné predmety na prvom stupni.
  • Radosť z digitálneho učiva chcem preniesť aj na mojich žiakov

   Monika Rotáková, ZŠ F. E. Scherera, Piešťany

   Pracujem ako učiteľka na Základnej škole F. E. Scherera v Piešťanoch. Projektu EnglishOne som sa zúčastnila dvakrát, a to v Piešťanoch a v Trnave. Hlavne 2. modul stál za to a moje očakávania boli viac než naplnené.
  • Modelové vyučovacie hodiny s Planétou vedomostí

   Zuzana Duchoňová, poradca pre učiteľov

   So začiatkom nového školského roka opäť naplno pokračujeme v projekte EnglishOne, tentokrát sériou turné po základných školách, na ktorých si prácu koučov/poradcov vyžiadali učitelia po absolvovaní dvoch modulov školení.
  • Školenia skĺbili kvalitnú prácu lektora s užitočnými informáciami

   Nikoleta Körösiová, ZŠ J. C. Hronského, Šaľa

   Na školení English One sme sa zúčastnili všetky angličtinárky prvého aj druhého stupňa našej ZŠ J. C. Hronského v Šali. Ja som prvý modul pre druhý stupeň absolvovala spolu s kolegyňou koncom mája, v sobotu, a druhý modul začiatkom júla. Oba moduly sa uskutočnili na ZŠ Krčméryho v Nitre v počítačovej učebni s interaktívnou tabuľou.
  • Ako som nadšenie zo školení preniesla na svojich žiakov

   Zuzana Vogelová, ZŠ Topoľová 8, Nitra

   V máji som sa zúčastnila školenia Metodicko-pedagogického centra v Nitre na základnej škole na Krčméryho ulici. Školenie viedla pani PaedDr. Anna Brisudová, ktorá po základných informáciách v slovenskom jazyku plynule prešla do angličtiny. Bola mimoriadne fundovaná v anglickom jazyku a aj my-učitelia sme diskutovali v angličtine.
  • Digitálny vzdelávací obsah na výučbu angličtiny v sebe skrýva veľký potenciál

   Marta Rovná, ZŠ Kulíškova ul., Bratislava

   Digitálny vzdelávací obsah, ktorý bol učiteľom prezentovaný na školeniach EnglishOne, spĺňa, podľa môjho názoru, niekoľko veľmi dôležitých kritérií požadovaných najmä pri vyučovaní detí mladšieho a staršieho školského veku.
  • Digitálne vzdelávanie v spojení so zážitkom

   Marcela Bukovičová, Súkromná ZŠ Tr. SNP 104, Košice

   Po ukončení vzdelávania v národnom projekte Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách som sa spolu so žiakmi snažila po získaní materiálov realizovať niektoré z lekcií, ktoré sú súčasťou digitálneho vzdelávacieho obsahu Core Curriculum for English. Jednu z nich sme hneď vyskúšali.
 • Som učiteľka na 1.stupni, na málotriednej škole… To na našej škole znamená, že všetky predmety vyučujem sama, tak aj anglický jazyk. Absolvovala som kurz anglického jazyk pre 1. stupeň ZŠ, ale snažím sa využiť všetky možnosti, aby som mohla žiakom dať čím viac znalostí „bezbolestne“. Keď som sa prihlásila na školenie EnglishOne, nemala som veľké očakávania, ale bola som príjemne prekvapená…

  Celý projektový tím EnglishOne v Komárne s nami spolupracoval od samého začiatku. Ani raz sa to nestalo, že by som nedostala z ich strany pomoc. Celý čas stáli v pozadí pre nás.

  Naša lektorka bola ozajstná odborníčka, školenie bolo interesantné. Prednášala nám veľmi zaujímavo, po školení som sa tešila na vyučovaciu hodinu anglického jazyka so svojimi žiakmi, aby som mohla vyskúšať čo sme na stretnutí dozvedeli, zažili. Také školenia pomáhajú zlepšiť prácu učiteľov. Ďakujem všetkým ich odbornú, kvalitnú prácu.

  — Györgyi Csóková, Základná škola s VJM, Dolný Bar

  Odozva žiakov na Vaše modelové hodiny bola veľmi pozitívna, pre deti to bola príjemná zmena, prirodzená autorita učiteľa mužského rodu priniesla pohodu a ochotu žiakov spolupracovať, navyše ako native speaker bol pre deti veľmi atraktívny a poskytol im kontakt so živým jazykom. Mne modelová hodina umožnila vnímať svojich žiakov s odstupom, pri ktorom som mohla lepšie vnímať ich reakcie a vyvodiť závery. Priniesli ste niekoľko zaujímavých tipov na spestrenie hodiny, ktoré vďačne preberiem.

  — Katarína Horváthová, ZŠ Kupeckého, Pezinok

  S digitálnym vzdelávacím obsahom Core Curriculum for English a metodikami pracujem a som veľmi spokojná. Dokonale spracované témy s audiovizuálnym obsahom pomáhajú žiakom lepšie pochopiť učivo. V tomto školskom roku sme zaviedli krúžok anglického jazyka, na ktorom s týmto digitálnym obsahom a pracovnými zošitmi k nemu pracujeme.

  Ďakujem všetkým, ktorí sa na tejto náročnej úlohe podieľali a tiež našej školiteľke, p. Rázusovej, ktorá nás s ním oboznámila.

  — Mariana Runčáková, ZŠ s MŠ Kalná Roztoka

  Projekt EnglishOne hodnotím veľmi pozitívne. Učiteľ dostáva príležitosť, aby jeho práca mohla byť inšpiráciou pre kolegov v pedagogickej praxi a zároveň si pritom môže privyrobiť. Konečne je práca navyše aj finančne ohodnotená. Odporúčam aj ostatným učiteľom, zúčastneným v projekte, aby využili túto príležitosť ukázať ďalším kolegom, ako odučiť zaujímavú a pritom efektívnu vyučovaciu hodinu.

  — Zuzana Kostolanská, ZŠ Horné Orešany

  Možnosť zúčastniť sa na tvorbe výstupov a párovaní učebníc s CCE som uvítala. Potešila som sa, že spoločnými silami učiteľov dokážeme vytvoriť veľké množstvo učebného materiálu, ktoré vieme v praxi využívať. Vybrať si hotovú prípravu na hodinu a ísť učiť je veľkou pomocou pre každého učiteľa. Keďže každodenne učíme a pripravujeme sa na viac vyučovacích hodín, nie je problém vytvoriť vzorovú vyučovaciu hodinu. Zároveň je to moja ďalšia príprava, ktorú som si už pripravila. A finančná odmena za vytvorenie výstupov, samozrejme, poteší každého učiteľa.

  — Marcela Kubišová, Základná škola s Materskou školou Angely Merici, Halenárska 45, Trnava

  EnglishOne mi dáva príležitosť získať nové nápady od kolegov-učiteľov, ale aj podeliť sa s nimi o moje skúsenosti. Zároveň na sebe pracujem, trénujem angličtinu, vyjadrovanie, metodické znalosti. Práca na výstupe, pozitívny feedback a aj honorár, ma posúvajú ďalej. Oceňujem ústretovosť a prístup členov tímu EnglishOne, ktorí dokážu poradiť aj povzbudiť. Som rada, že som sa tohto všetkého mohla zúčastniť.

  — Nina Baumgarnterová, Základná škola, Sadová 620, Senica

  Vďaka projektu EnglishOne mám nielen možnosť podeliť sa s kolegami o vlastný vzor vyučovacej hodiny a pomôcť im, prípadne inšpirovať ich v ďalšej práci, ale zároveň mám možnosť jednoduchou formou získať za moju prácu aj zaujímavé finančné ohodnotenie.

  — Zuzana Contreras Rothová, Súkromná základná škola, Gorkého 4, Skalica
 • Zapojenie do projektu EnglishOne je veľkou výzvou pre nás, pedagógov a otvára nám nové možnosti a formy práce s anglickým jazykom pri výučbe žiakov na základnej škole. Sami dobre viete, že deti mladšieho a staršieho veku očakávajú od vás na hodinách tvorivosť a nápaditosť. Ani vás neteší, keď deti komentujú vaše aktivity slovami – však to sme už robili…. A uznáte, že niekedy majú pravdu, niekedy nie.

  Projekt EnglishOne vás vyzval, aby ste popísali svoje osvedčené pedagogické skúsenosti a vytvorili vzorové hodiny inšpirované novým jazykovým softvérom Core Curicullum. Mnohí z vás pracujú na Európskom jazykovom portfóliu, ktoré odporúča učiteľom odkladať žiacke projekty, plagáty, letáky a iné produkty, a ktoré dokazujú vašu prácu na hodinách anglického jazyka so žiakmi a ich úroveň je odrazom aj úrovne vedomostí žiakov. Určite máte, ako skúsení učitelia, veľa žiackych prác, či na mieru šitých pracovných listov. Viete, ktoré aktivity vašich žiakov oslovujú a naopak, ktoré robia s nevôľou. Načrite do studnice vašich nápadov a osvedčených aktivít a ponúknite vašu skúsenosť aj iným kolegom, ktorí možno nie sú takí tvoriví a zdravo odvážni. Databáza OPS a vzorových hodín bude aj pre vás pomôckou a uľahčením príprav na hodiny anglického jazyka. Chce to najskôr nápad, potom si urobiť myšlienkovú mapu práce, či osnovu a držať sa odporúčaného vzorového postupu. Pre tých z vás, ktorí nemáte za sebou atestačné práce je to dobrá príprava pre budúcnosť. Ak sa zapojíte do tvorby výstupov, pomáhate sebe aj kolegom, ale je to tiež zrkadlo našej práce smerom k EÚ. Spokojnosť finančných donorov projektu EnglishOne, s naplnením všetkých plánovaných úloh, nám otvára príležitosti pre ďalšie EÚ projekty a je odrazom kvality a záujmu našich pedagógov vyučujúcich anglický jazyk na základných školách.

  — Marta Rovná, Základná škola, Kulíškova ul., Bratislava

  Projekt Englishone mi konečne umožnil za zdieľanie svojich skúseností dostať aj slušný honorár, čo ma potešilo. Je to príjemnejšie ako pracovať za symboly a dobrý pocit.

  Nebolo náročné vypracovať plán vyučovacej hodiny, ani odbornú pedagogickú skúsenosť.

  A aj keď administratíva vyžadovala trpezlivosť a pomoc odborných pracovníkov projektu, som rada, že si učitelia budú môcť prečítať moje skúsenosti rovnako, ako sa i ja teším na tie ich.

  — Gabriela Šimová, ZŠ Dolné Zelenice
 • Prieskum

  Spätná väzba od učiteľov participujúcich v projekte EnglishOne je dôležitou súčasťou jeho realizácie, pretože sú to práve oni, koho potreby a požiadavky má napĺňať. To bol aj dôvod, prečo boli v rámci 1. aj 2. vzdelávacieho modulu požiadaní o vyplnenie dotazníka v rámci anonymného prieskumu zameraného na zisťovanie vnímania rozličných súčastí tohto projektu. V rámci dotazníkového prieskumu, ktorý zahŕňa hodnotenie účastníkov oboch vzdelávacích modulov k 9. júlu vyplýva, že boli spokojní tak s úrovňou školení, ako aj s dodanými vzdelávacími materiálmi, vrátane digitálneho obsahu.

 • Hodnotenie vzdelávacích materiálov

  • %
   Prínosné pre ďalšiu prax
  • %
   Prepojenie DVO s príručkami a pracovnými listami
  • %
   Atraktívne pre žiakov
  • %
   Prepojenie so Štátnym vzdelávacím programom
 • Lektori u učiteľov zabodovali

  Až 95 % respondentov v prieskume uviedlo, že obsah vzdelávania zodpovedal ich cieľom a bol prínosný, pričom 99% vnímalo pozitívne pripravenosť lektorov a zrozumiteľnosť nimi podávaných informácií a 98 % aj schopnosť lektorov aktivizovať a dynamizovať skupinu.

 • Vysoko prínosné vzdelávacie materiály

  Podobne vysokú spokojnosť vyjadrili učitelia aj vo vzťahu k dodaným vzdelávacím materiálom, keď 94 % respondentov uviedlo, že ich považuje za prínosné pre svoju ďalšiu pedagogickú prax. Najviac oceňovanými prínosmi boli vzájomné prepojenie nových metodických príručiek pre učiteľov a pracovných listov pre žiakov s dodaným digitálnym vzdelávacím obsahom (95 %), jeho atraktivita pre žiakov (95 %) a prepojenie vzdelávacieho obsahu so Štátnym vzdelávacím programom (89 %).

 • Vzbudili sme záujem

  Školenia v rámci dvoch vzdelávacích modulov, ktorých cieľom bolo priblížiť učiteľom možnosti, ktoré ponúkajú nové vzdelávacie materiály dodané v rámci projektu EnglishOne, vzbudili ich záujem. O to viac, že sú aj podmienkou pre možnosť tvorby výstupov. K 8. júlu bolo v prvom vzdelávacom module preškolených cca 2950 učiteľov, v druhom cca 2600 učiteľov. Ako píšeme na inom mieste, výkon lektorov a ich prístup vnímali učitelia nadpriemerne pozitívne.

 • Reakcie lektorov

 • Mgr. Ľubomíra Škerliková, Bratislava

  „Na školeniach som sa snažila ukázať, že nové materiály na výučbu angličtiny sú nielen výbornou pomôckou pre učiteľa, ale pri ich správnom využití môžu byť zaujímavé aj pre žiakov samotných. Išlo vlastne o to, ako naučiť učiteľov používať materiály tak, aby motivovali žiakov a vytvárali u nich pozitívny vzťahu k tomuto cudziemu jazyku.“

 • PaedDr. Martina Bakajsa, Košice

  „Pre mňa osobne boli školenia v rámci projektu EnglishOne veľkou inšpiráciou. Vidiac nadšenie učiteľov pre nové vzdelávacie materiály sa vlastne ani nedalo inak. Snažila som sa odovzdať maximum informácií, najmä praktických, ktoré môžu učitelia zužitkovať priamo vo výučbe. Súdiac podľa ich pozitívnych reakcií sa mi to azda podarilo.“