Radosť z digitálneho učiva chcem preniesť aj na mojich žiakov

Monika Rotáková, ZŠ F. E. Scherera, Piešťany

Pracujem ako učiteľka na Základnej škole F. E. Scherera v Piešťanoch. Projektu EnglishOne som sa zúčastnila dvakrát, a to v Piešťanoch a v Trnave. Hlavne 2. modul stál za to a moje očakávania boli viac než naplnené.

Už pri vstupe do miestnosti som pocítila neuveriteľnú energiu a atmosféru, ktorá vyžarovala z prítomných, no hlavne z neskutočnej lektorky, pani Kubínyiovej. Okamžite som vedela, že som na správnom mieste a v správnom čase a že deň strávim efektívne. Pani Kubínyiová je nesmierne energická žena, v danej problematike profesionálne zorientovaná a pripravená. Informácie nám podávala maximálne odborne a navyše s veľkou dávkou humoru a vtipu, vďaka čomu vytvorila skvelú atmosféru a záujem o projekt. Ja osobne využívam prácu s interaktívnou tabuľou a digitálnymi prostriedkami denne, či už v bežnej alebo špeciálnej triede. Je to každodennou súčasťou vzdelávania v našej škole. Dokonca využívame aj Planétu vedomostí. Digitálne učivo „Anglický jazyk“ na Planéte vedomostí, ktoré nám bolo predstavené na školení, ma nesmierne nadchlo. Je výborne spracované po obsahovej i audiovizuálnej stránke. Pre žiakov je nesmierne zaujímavé, atraktívne pre prácu v škole, ale aj doma, čo môžem s určitosťou osobne potvrdiť, pretože som ho už na vyučovaní použila. Má samé výhody, pretože žiaci sú aktivizovaní, čo jedna z najdôležitejších a najžiadanejších metód využívaných v súčasnom školstve. Takže za mňa veľké ÁNO. Už teraz sa nesmierne teším na prácu s týmto digitálnym učivom, budem ho používať vo všetkých fázach vyučovacej hodiny, pretože je naozaj geniálne nastavené. A keď sa teším ja, pevne verím, že sa to odzrkadlí aj na mojich žiakoch.
Som nesmierne vďačná, že som mohla spoznať úžasnú osobu po odbornej i ľudskej stránke, pani Kubínyiovú a stráviť s ňou príjemný deň plný nových informácií.

Srdečná vďaka!

Mgr.Monika Rotáková
Základná škola F. E. Scherera, Piešťany

Najnovšie príspevky
Benefity
Národný projekt ponúka:
  • Nové metodiky a pracovné listy
  • Interaktívne a zábavné učenie
  • Kvalitnejšiu výučbu
  • Nový digitálny obsah
  • Atraktívny honorár