Prečo som sa zapojila do tvorby výstupov alebo Odovzdať svoje skúsenosti iným kolegom chápem ako svoju povinnosť

Marcela Bukovičová, ZŠ Tr. SNP 104, Košice

Neviem, akú prácu by som vykonávala, keby som pred pár rokmi nešla do Anglicka.

Neviem, nakoľko by boli moje vyučovacie hodiny anglického jazyka v primárnom vzdelávaní zaujímavé, keby som nestretla niektorých anglických lektorov na Slovensku.

Viem však, že mimoriadne prospešné pre moju výchovno-vzdelávaciu činnosť bolo, keď mi po návrate z Anglicka podali veľkú pomocnú ruku anglické lektorky, ktoré boli pre mňa nekonečnou studnicou nápadov a aktivít využiteľných na hodinách anglického jazyka. Pri nich som sa naučila spievať množstvo piesní, zahrať sa so žiakmi hudobno-pohybové a didaktické hry. Zároveň ma zahrnuli spektrom riekaniek, ktoré sú ešte stále vhodné  na zaradenie do vyučovacieho procesu. Preto viem, aké dôležité je mať pri sebe niekoho, kto vás posunie vpred a usmerní vás v realizácii vašich nápadov.

Výzvu na realizáciu výstupov, či už vo forme predloženej Vzorovej vyučovacej hodiny (VVH) alebo Osvedčenej pedagogickej skúsenosti (OPS), ktorú nám projekt  Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách ponúka, chápem ako samozrejmé odovzdávanie mojich skúseností ďalším kolegom, ktorí nemuseli mať to šťastie stretnúť šikovných anglických lektorov v našom školstve. Vytvorila som dva výstupy (VVH a OPS). Keďže výstupy sú obmedzené počtom hodín, moje skúsenosti (obmedzené počtom hodín) už boli vyčerpané, stále si však viem predstaviť, že by som vedela ponúknuť aj ďalšie poznatky v iných výstupoch.

Výstupy z môjho pohľadu tvoríme preto, aby boli neskôr zverejnené a boli k dispozícii učiteľom, ktorí sa potrebujú a chcú ďalej vzdelávať a napĺňať svoju vzdelávaciu činnosť novými nápadmi. Takéto hotové poznatky od viacerých pedagógov, spoločne zosumarizované s konkrétnymi hodinami a osvedčenými skúsenosťami, nikde nenájdeme na jednom mieste. Projekt, predpokladám, ponúka presne túto možnosť. Preto si myslím, že sme do tvorby výstupov zapojení preto, aby sme nielen prijímali hotové, ale svoje poznatky a overené spôsoby výučby aj posúvali ďalším kolegom. Čím viac výstupov odovzdáme, tým viac môžeme zdokonaľovať našu prácu. Očakávam od tohto projektu, že po zverejnení najlepších VVH a OPS v nich nájdem množstvo inšpirácií, ktoré moju pedagogickú činnosť obohatia novými nápadmi tak, ako ja bezprostredne odovzdávam svoje nápady, ktoré mi pred rokmi predostreli anglické kolegyne.

Určite aj na Slovensku  máme veľa slovenských lektorov, vďaka ktorým naša práca nadobúda iný rozmer. Jednou z nich je pani Bakajsa (hlavný lektor pre Košice). Telefonické rozhovory a osobné stretnutia s ňou sú plné pozitívneho myslenia a prejavom zanietenosti pre svoju prácu. Aj vďaka takýmto ľuďom naša tvorivá činnosť nekončí odovzdaním výstupu, ale pretrváva oveľa dlhšie.

Mgr. Marcela Bukovičová
Súkromná ZŠ Tr. SNP 104, Košice

Najnovšie príspevky
Benefity
Národný projekt ponúka:
  • Nové metodiky a pracovné listy
  • Interaktívne a zábavné učenie
  • Kvalitnejšiu výučbu
  • Nový digitálny obsah
  • Atraktívny honorár