Prečo som sa zapojil do tvorby výstupov

Peter Porubský, Základná škola Bobrovec

Nakoľko stále patrím medzi učiteľov, ktorí majú za sebou iba pár rokov praxe a rád sa vzdelávam, nadobúdam nové vedomosti od skúsenejších kolegov, ktorí sa radi s nimi podelia, prihlásil som sa na školenie EnglishOne. Chcel som nadobudnúť nové vedomosti a veril som, že školenie prinesie so sebou niečo nové a pre mňa nepoznané.

Naša doba a samotná spoločnosť smeruje stále k digitalizácii. Moderné technológie sú súčasťou nášho pracovného alebo aj spoločenského života. Tak prečo ich nevyužiť aj v rámci vyučovacieho procesu? Naši žiaci majú mobilné telefóny, smartfóny už od prvého ročníka a ovládajú PC na vysokej úrovni. Rozhodol som sa túto skutočnosť využiť vo svojej práci. Zamerať sa okrem tradičnej formy učenia aj na modernú, a to zapojením novej technológie do procesu vyučovania. „Zaujmem žiakov, zvýšim ich pozornosť na hodine a dosiahnem lepšie výsledky, dám im lepšie základy do budúcnosti“, tieto myšlienky mi behali hlavou.

Výzvu na tvorbu vzorovej vyučovacej hodiny som zo začiatku bral pre mňa ako dobrú prípravu na vyučovaciu hodinu. Keď som však začal na nej pracovať, uvedomil som si, koľko alternatív a spôsobov využitia modernej technológie existuje vo vyučovacom procese. Napísaním vzorového postupu som zároveň svoje vedomosti a skúsenosti mohol odovzdať ďalej, ďalším kolegom, ktorí nemali tú možnosť stretnúť  sa s lektormi anglického jazyka ako ja.

Mojim prvým výstupom bola téma pre 2. ročník ZŠ, ohľadom predložiek „next to“, „under“, „in“, „on“ a nadobudnutie slovnej zásoby, ktorá sa týka témy bývanie. Nakoľko viem, že pre žiakov je gramatika, ktorá sa týka týchto predložiek, ťažšia, spracoval som ju novou formou. Okrem učebnice Busy Bee, som použil na opakovanie cvičenia z Metodickej príručky, ktoré sú rôznorodé, a preto opakujeme predložky odlišnou formou. Pri tvorbe postupu som si vytvoril vlastný obrázok, na ktorom žiakom danú gramatiku vysvetlím, pre lepšie orientáciu. Po tom, ako som si prešiel vypracovaný postup vyučovacej hodiny viackrát a urobil menšie zmeny, rozhodol som sa zaslať postup na kontrolu odborníkom. Chcel som sa podeliť s postupom vyučovacej hodiny aj s ostatnými učiteľmi a uľahčiť im tak ich namáhavú prácu.

Verím, že takto rozmýšľala väčšina z nás a naše projekty, resp. výstupy, budú slúžiť ako pomôcka pre ostatných učiteľov. Každý z nás má iný pohľad na proces vyučovania, a preto tu nájdu nielen ostatní pedagógovia, ale aj my, zapojení pedagógovia do projektu, veľa inšpirácií a nápadov ako urobiť hodinu angličtiny prístupnú a zábavnú.

Peter Porubský
Základná škola Bobrovec

Najnovšie príspevky
Benefity
Národný projekt ponúka:
  • Nové metodiky a pracovné listy
  • Interaktívne a zábavné učenie
  • Kvalitnejšiu výučbu
  • Nový digitálny obsah
  • Atraktívny honorár