Napísali o nás: ZŠ Pugačevova 7, Humenné

13. novembra 2015

EnglishOne – Hodina s anglickým lektorom

Vyučovaniu anglického jazyka sa na našej škole venuje veľká pozornosť. V minulom školskom roku sme sa prihlásili do projektu EnglishOne. Okrem nových vedomostí nám priniesol aj možnosť uľahčiť učenie angličtiny modernou, pre žiakov veľmi príťažlivou formou na portáli Planéta vedomostí. Využili sme aj ponuku modelovej hodiny s anglickým lektorom a dňa 26.10. sme na našej škole privítali milých hostí. Mgr. Zuzana Nováková z MPC Prešov a anglický lektor John Edward Francis Modica si pre žiakov prvého aj druhého stupňa pripravili zaujímavé hodiny. Žiaci si tak mohli preveriť svoje znalosti a komunikačné zručnosti s „native speakrom“, čo bola pre nich veľmi dobrá skúsenosť. Po počiatočných rozpakoch aj vďaka milému a ústretovému prístupu lektorov žiaci sa rýchlo prispôsobili novej situácii a so zanietením pracovali na zadaných úlohách. Boli by sme radi, ak by bolo viac takýchto hodín. Samozrejme, že spolupráca s EnglishOne nekončí, pretože sme sa zapojili do súťaže, v ktorej môžeme vyhrať zaujímavé ceny. A keďže deti sú národ súťaživý, s vervou sa pustili do riešenia súťažných úloh na portáli Planéta vedomostí. Dúfam, že to vyhráme!

Text: Ing. Jana Vajsová, 28.10.2015
Foto: Mgr. Vladimíra Ševecová Kerlíková

 

 

zdroj: http://www.zspugacevhe.sk/image/TEXT/a1516-12.htm

Najnovšie príspevky
Benefity
Národný projekt ponúka:
  • Nové metodiky a pracovné listy
  • Interaktívne a zábavné učenie
  • Kvalitnejšiu výučbu
  • Nový digitálny obsah
  • Atraktívny honorár