Napísali o nás: ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné

13. novembra 2015

Novými trendmi vzdelávania hlavne v oblasti cudzích jazykov sa venujú aj učitelia na našej škole. Vzdelávania v projekte EnglishOne sa zúčastnili učitelia našej školy Mgr. Helena Botková a Mgr. Miroslav Sikorský. Okrem množstva vzdelávacích materiálov sme pre školu získali aj možnosť pracovať v priestore Planéty vedomostí formou zadávania domácich úloh cez internet a opakovania učiva pomocou zábavných a interaktívnych prezentácií či cvičení.
Zaujímavou aktivitou Metodického centra v Prešove bola 22.októbra návšteva lektorky anglického jazyka, pani Mgr. Zuzany Novákovej v našich triedach, kde odučila modelové hodiny angličtiny.

humenne1

V triede 2.A sme sa zábavnou formou učili číslice a v 8.A sa žiaci dozvedeli veľa zaujímavého o Indonézii. Pre učiteľov to bola zaujímavá forma získavania didaktických poznatkov a pre žiakov radosť z novej pani učiteľky. Spokojnosť zo spoločného vyučovania bola obojstranná a mimoriadne obohacujúca. Hlavne osobná konzultácia s lektorkou zameraná na prediskutovanie problémov a otázok, ktoré by nás zaujímali v súvislosti s novými trendmi vyučovania cudzích jazykov.
Naši žiaci sa zapojili aj do veľkej súťaže v rámci projektu EnglishOne, kde spolu s rodičmi riešia úlohy zadávané učiteľkou angličtiny. Dúfame, že sa nám podarí vyhrať aspoň jenu z mnohých cien. Držme im všetci palce.

Mgr. Helena Botková

 

 

 

 

zdroj: http://zshrnche.sk/blog/2015/10/26/3372/

Najnovšie príspevky
Benefity
Národný projekt ponúka:
  • Nové metodiky a pracovné listy
  • Interaktívne a zábavné učenie
  • Kvalitnejšiu výučbu
  • Nový digitálny obsah
  • Atraktívny honorár