Napísali o nás: ZŠ Dvory nad Žitavou

13. novembra 2015

Nekonvenčná hodina angličtiny na základnej škole Adolfa Mathényiho

Dňa 5. októbra 2015 sa niektoré triedy z našej školy zúčastnili netradičnej hodiny angličtiny, a to vďaka Metodicko-pedagogickému centru v Komárne, v rámci národného projektu EnglishOne, ktorého cieľom je zvýšiť úroveň výučby anglického jazyka na základných školách.

Žiaci prvého a druhého stupňa sa zoznámili so Simonon Andrewom, ktorý je jazykovým lektorom z Veľkej Británie. Simonove komunikačné hodiny deti zaujali. Jeho pomôcky, hravé metódy, použité didaktické prostriedky, ale aj jeho spočiatku trochu neobvyklý britský prízvuk, to všetko spríjemnilo spoločné chvíle. Na hodinách deti precvičovali a používali svoje existujúce znalosti a obohatili svoje vedomosti o nové zručnosti. Takmer všetky deti sa potom pýtali pani učiteliek, Tünde Szendi a Veroniky Kudelášovej, či sa Simon ešte vráti. Nuž, snáď to bude to možné!

Ďakujeme týmto Metodicko-pedagogickému centru v Komárne za príležitosť, ako aj jeho láskavej pracovníčke, pani Agnes Lelkes za spoluprácu a organizáciu.

English was really fun with you!

 

 

zdroj: webová stránka ZŠ : www.majthenyi.edupage.org

Najnovšie príspevky
Benefity
Národný projekt ponúka:
  • Nové metodiky a pracovné listy
  • Interaktívne a zábavné učenie
  • Kvalitnejšiu výučbu
  • Nový digitálny obsah
  • Atraktívny honorár