Napísali o nás: Škola Gergelya Czuczora, Nové Zámky

13. novembra 2015

EnglishOne

5. novembra 2015 k nám zavítali kolegovia z Metodicko-pedagogického centra v Komárne. Netradičné hodiny sa uskutočnili na základe projektu Englis One. Mgr. Ágnes Lelkes v prvej časti hodiny pomocou interaktívnej tabule prezentovala jednoduché moderné učivá a lektor Simon Andrews v druhej časti viedol konverzáciu so žiakmi na rôzne témy. Päť hodín sa zrealizovalo podľa rozvrhu hodín v interaktívnej učebni. Žiaci všetkých ročníkov boli nadšení zaujímavými, rôznorodými a veselými aktivitami.

 

zdroj: www.czuczora.eu/english-one/

 

 

Najnovšie príspevky
Benefity
Národný projekt ponúka:
  • Nové metodiky a pracovné listy
  • Interaktívne a zábavné učenie
  • Kvalitnejšiu výučbu
  • Nový digitálny obsah
  • Atraktívny honorár