Modelové vyučovacie hodiny s Planétou vedomostí

Zuzana Duchoňová, poradca pre učiteľov

So začiatkom nového školského roka opäť naplno pokračujeme v projekte EnglishOne, tentokrát sériou turné po základných školách, na ktorých si prácu koučov/poradcov vyžiadali učitelia po absolvovaní dvoch modulov školení.

Od septembra 2015 sa teda aktívne venujeme konzultačnej a poradenskej činnosti, ktorej súčasťou sú aj modelové a popularizačné vyučovacie hodiny. Prvé z nich sme absolvovali na ZŠ na Nevädzovej ul. v Bratislave, kde sme mali možnosť žiakom, ale aj učiteľom anglického jazyka ukázať digitálny obsah Planéty vedomostí a rovnako ako žiaci a učitelia, tak aj my sme mali z interaktívnych modelových hodín dobrý pocit.

Žiaci 4. a 6. ročníka ZŠ tak mali skvelú príležitosť vyskúšať si prácu v digitálnom prostredí a prostredníctvom interaktívnych lekcií si hravo a efektívne zopakovať, utvrdiť a precvičiť učivo.

Reakcia a nadšenie žiakov z pripravených hodín boli pre nás, koučov, naozaj zaslúženou satisfakciou. Pozitívna spätná väzba od žiakov, ale hlavne učiteľov, nás presvedčili o tom, že digitálny obsah je plnohodnotným materiálom a zároveň spestrením vyučovacích hodín.

Bezplatný prístup k digitálnemu obsahu, prepracované metodiky a pracovné zošity pre žiakov a “ready-to-use lekcie” bez nenáročnej prípravy považujú učitelia za najväčší benefit predstavenej aplikácie. Učitelia ocenili intuitívne digitálne prostredie, prehľadnosť zoradených lekcií a vizuálne atraktívny vzhľad prezentovaných lekcií, ako aj metodické spracovanie prezentačných snímkov, v ktorých sa dbá najmä na precvičovanie učiva a prepojenie teórie s praxou.

Oslovení učitelia školy podporili myšlienku použitia portálu Planéta vedomostí, ktorá je výborným a dostupným zdrojom učebných materiálov a poskytuje žiakom možnosť rozvíjať a zlepšovať anglický jazyk nielen v škole, ale aj doma.

PaedDr. Zuzana Duchoňová
poradca / kouč pre učiteľov Bratislavského kraja

Najnovšie príspevky
Benefity
Národný projekt ponúka:
  • Nové metodiky a pracovné listy
  • Interaktívne a zábavné učenie
  • Kvalitnejšiu výučbu
  • Nový digitálny obsah
  • Atraktívny honorár