Modelové hodiny EnglishOne

Beata Oťapková, ZŠ s MŠ, A. Kmeťa 1, Žiar nad Hronom

Do you like English? Máš rád angličtinu? Touto otázkou sa v pondelok 19.októbra začínali vyučovacie hodiny anglického jazyka. Nepýtali sa to však naši pedagógovia, ale kouč Mgr. Vladimír Haspra, poradca národného projektu Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách (tiež s názvom EnglishOne), do ktorého sa naša škola zapojila v minulom školskom roku. Jeho cieľom je zvýšenie kvality vyučovania anglického jazyka a tiež zavádzanie nového interaktívneho digitálneho obsahu dostupného na Planéte vedomostí.

Lektor viedol štyri modelové hodiny angličtiny v 3.B, 5.A, 6.A a 8.A triede.

Interaktívne a hravo cvičili používanie predložiek miesta žiaci v 3.B. Piataci sledovaním a analýzou reálneho príbehu z portálu Planéta vedomostí precvičovali plurál podstatných mien, členy a/an a väzbu there is/are. Šiestaci si na intenzívnom počúvaní o voľnom čase detí a dialógmi s lektorom utvrdili prítomný čas jednoduchý a naučili sa príslovky času, aby im ani tretia osoba singuláru, či otázky nerobili žiadny problém.

Najstarší ôsmaci mali najťažšiu úlohu. Čítali s porozumením o nakupovaní cez internet a zisťovali čo najviac informácií z neznámeho textu. Interaktívne cvičenia ukázali, že im to išlo veľmi dobre a nerobila im problém ani celohodinová komunikácia v anglickom jazyku.

Odozva našich malých aj veľkých žiakov bola pozitívna. Bola to pre nich príjemná zmena i príležitosť overiť si svoje komunikačné zručnosti a zároveň sa naštartovať do ďalšej usilovnej práce na hodinách anglického jazyka. Lektor ich pochválil za aktivitu, vedomosti a spoluprácu pri analýze hodín.
Už teraz môžeme konštatovať, že Planéta vedomostí bude našim obľúbeným portálom.

Beata Oťapková
ZŠ s MŠ, A. Kmeťa 1, Žiar nad Hronom

 

Najnovšie príspevky
Benefity
Národný projekt ponúka:
  • Nové metodiky a pracovné listy
  • Interaktívne a zábavné učenie
  • Kvalitnejšiu výučbu
  • Nový digitálny obsah
  • Atraktívny honorár