Kontakt

  • Odbor koordinácie projektov

   Metodicko-pedagogické centrum
   Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava
   tel.: +421/2 482 094 65

  • Generálne riaditeľstvo

   Metodicko-pedagogické centrum
   Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava
   tel.: +421/2 482 094 53
   e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk