Inovatívne vyučovanie na ZŠ Kežmarská 28 v Košiciach

11. decembra 2015

Pani učiteľky anglického jazyka z Kežmarskej 28 v Košiciach Mgr. Petrovičová, Mgr. Sluková a Ing. Šarudyová sa v roku 2015 zúčastnili školenia: Národné trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách pod záštitou Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR- English One. Školenie pozostávalo z dvoch modulov: teoretického a praktického modulu. Po absolvovaní oboch školení boli distribuované do škôl pracovné zošity a metodické príručky pre učiteľov anglického jazyka, ktoré im pomáhajú zatraktívniť vyučovacie hodiny.

Pani učiteľka Sluková vypracovala aj vzorové metodické postupy vyučovacích hodín anglického jazyka  s prepojením na portál Planéta vedomostí, pre 3.a 4. ročník ZŠ.

Taktiež sa zapojila so žiakmi 5.A aj do súťaže o atraktívne ceny.

V septembri a októbri 2015 nás potešila návšteva „Native speakera“ z Veľkej Británie Marka Colin Brittena, ktorý odučil anglický jazyk so zameraním na komunikačné zručnosti na prvom aj druhom stupni ZŠ.  Hodiny boli netradičné, hravé, pre žiakov zaujímavé. Príjemná atmosféra, ktorú Mark vytvoril, sa preniesla na deti, ktoré s radosťou spievali, komunikovali a hrali rôzne didaktické hry. Mark im odpovedal na všetečné otázky trpezlivo a s radosťou.

 

Ďalším prínosom pre našich žiakov tretieho ročníka bola modelová hodina s využitím interaktívneho vzdelávacieho obsahu Core curriculum for English, ktorú nám prišla zatraktívniť poradkyňa MPC Košice pani Mgr. Zuzana Vasiľová. Pripravila pre žiakov atraktívnu vyučovaciu hodinu s audiovizuálnymi pomôckami a digitálnym obsahom, so zameraním na komunikáciu, čítanie a počúvanie.

Planéta vedomostí je nekonečným zdrojom nápadov, motivuje učiteľov  učiť atraktívnejšie, modernejšie a inšpiruje pedagógov k inovatívnemu a tvorivému odovzdávaniu vedomostí a pedagogických zručností žiakom.

 

 

Mám za sebou niekoľko hodín odučených pomocou CCE a odovzdávam svoje skúsenosti zo školenia aj začínajúcim učiteľkám našej školy, ktoré sú tiež nadšené možnosťou takto inovatívne učiť.

Radosť v očiach detí, a kladné odozvy od rodičov sú nám krásnym poďakovaním za naše zdokonalenie vyučovania.

Mgr. Zuzana Sluková

Najnovšie príspevky
Benefity
Národný projekt ponúka:
  • Nové metodiky a pracovné listy
  • Interaktívne a zábavné učenie
  • Kvalitnejšiu výučbu
  • Nový digitálny obsah
  • Atraktívny honorár