Digitálny vzdelávací obsah EnglishOne, Core Curriculum for English, očami učiteľov

07. júla 2015

Súčasťou komplexného edukačného balíčka EnglishOne pre pedagógov základných škôl z celého Slovenska je aj nový digitálny vzdelávací obsah Core Curriculum for English (CCE). Ide o špičkové a zároveň vysoko flexibilné učivo vytvorené medzinárodným tímom odborníkov. Odstupňované do 9 úrovní je plne prispôsobené vývinovej úrovni žiakov a zároveň plne kompatibilné so Štátnym vzdelávacím obsahom.

V rámci projektu EnglishOne sa v súčasnosti realizujú školenia pre pedagógov, ktorých cieľom je predstaviť im možnosti využitia CCE pri výučbe anglického jazyka. Školenia sa uskutočňujú vo všetkých regiónoch Slovenska spadajúcich pod regionálne a detašované pracoviská MPC.

Spätná väzba od učiteľov na kvalitu školení je pre projektový tím dôležitá, preto je pravidelne vyhodnocovaná formou anonymných dotazníkov. Tu sú niektoré názory učiteľov, zatiaľ z Košického kraja, zvyšné uverejníme postupne, po ich spracovaní.

Košický kraj

• Páči sa mi logika materiálov a ich konzistentnosť. Využitie zásad postupnosti od jednoduchého k zložitejšiemu, zásada motivácie a názornosti.

• Užitočný materiál pre zaneprázdneného učiteľa, pútavé interaktívne cvičenia, jednoducho ovládané. Chýbajú cvičenia na správnu výslovnosť hlások, ideálne pre skupinku max. 10 detí, aby sa dalo pracovať individuálne.

• Zaujímavé a hlavne ucelené materiály od základov až do 9.ročníka. Perfektne spracované na každú hodinu s možnosťou veľkej variability. Naozaj nový trend vo vzdelávaní AJ.

• Super materiál pre učiteľa na opakovanie pred ukončením lekcie, na samostatnú prácu pre žiakov, ak máme žiakov s rozdielnym tempom práce a výkonom. Dobre metodicky spracované – nie dobre, ale super!

• Materiály sú skvelé, je ich veľké množstvo. Konečne moderné typy úloh, ktoré sú obsahovo aj graficky zaujímavé pre deti. Ako učiteľ už nebudem musieť hodiny sedieť a vytvárať materiály, len si ich nájdem a použijem. Moderná výučba – všetko v angličtine, žiadna slovenčina, všetko hlavne hravo, zábavne a nenásilne. Ďakujem!

 

Najnovšie príspevky
Benefity
Národný projekt ponúka:
  • Nové metodiky a pracovné listy
  • Interaktívne a zábavné učenie
  • Kvalitnejšiu výučbu
  • Nový digitálny obsah
  • Atraktívny honorár