Digitálne vzdelávanie v spojení so zážitkom

Marcela Bukovičová, Súkromná ZŠ Tr. SNP 104, Košice

Po ukončení vzdelávania v národnom projekte Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách som sa spolu so žiakmi snažila po získaní materiálov realizovať niektoré z lekcií, ktoré sú súčasťou digitálneho vzdelávacieho obsahu Core Curriculum for English. Jednu z nich sme hneď vyskúšali.

Každoročne sa pred letnými prázdninami lúčime s našimi štvrtákmi na konci školského roka, keďže od septembra prechádzajú na druhý stupeň a uzatvárame tak s nimi istú etapu v ich živote. Robievame si záverečné posedenie spolu s rodičmi a k dobrému posedeniu patrí aj pohostenie. Žiaci si pohostenie doniesli z domu v ranných hodinách. Jednou z tém, zahrnutých do digitálneho vzdelávacieho programu v 4. ročníku, je: „What would you like to drink? “ – 28. lekcia.

Cieľom vyučovacej hodiny v daný deň bolo: Vedieť zdvorilo niečo ponúknuť vo forme otázky What would you like … ? (to drink, to eat ) a vedieť zdvorilo odpovedať pomocou I’d like... V oblasti jazykových kompetencií sa žiaci učili používať každodenné výrazy a základné slovné spojenia.

Na začiatku vyučovacej hodiny anglického jazyka sme prestreli stoly a pripravili pohostenie. Spolu s digitálnym vzdelávacím programom Core Curriculum for English si žiaci postupne nacvičovali jednotlivé frázy a v dialógoch si ich medzi sebou precvičovali. Dvojice žiakov sa menili a vzájomne si vo frázach ponúkali nápoje a občerstvenie.

Rodičom sme poobede povedali, že máme pre nich prekvapenie. V dnešnej dobe sa stretávame s tým, že rodičia prinajmenšom rozumejú, prípadne aj ovládajú anglický jazyk aspoň na úrovni začiatočníka. Frázy, ktoré sme si ráno pripravovali, boli jednoduché a ľahko zapamätateľné.

Bolo veľmi milé a úsmevné zároveň vidieť, ako naši žiaci začali rodičov ponúkať nápojmi po anglicky. Rodičia ostali zaskočení, ale údiv vystriedal úsmev a pobavenie. Sympatickou odozvou bolo, že rodičia so žiakmi rozbiehali nenútenú konverzáciu v anglickom jazyku a ponúkali žiakom v triede nápoje aj oni a tak sa anglická konverzácia rozvíjala. Bolo potešujúce, že rodičia, ktorí po anglicky doteraz nevedeli, alebo tieto frázy nepoužívali, sa snažili nenútene viesť túto neviazanú konverzáciu.

Učiť zážitkovo je zábavné. Digitálny materiál Core Curriculum for English ma po jeho hlbšom preštudovaní zaujal natoľko, že už teraz sa teším, ako budeme so žiakmi jednotlivé témy počas školského roka prepájať a v praxi si overovať ich účinnosť. Dajú sa využiť s množstvom anglických básní, riekaniek a piesní, ale o tom až inokedy.

Mgr. Marcela Bukovičová
Súkromná ZŠ Tr. SNP 104, Košice

Najnovšie príspevky
Benefity
Národný projekt ponúka:
  • Nové metodiky a pracovné listy
  • Interaktívne a zábavné učenie
  • Kvalitnejšiu výučbu
  • Nový digitálny obsah
  • Atraktívny honorár