Ďakovný list

Jana Lazurová, ZŠ Bartošovce

Spätná väzba od učiteľov je dôležitým merítkom kvality práce projektového tímu EnglishOne, vrátane jednotlivých pracovísk MPC, ktoré sú jeho dôležitou súčasťou. V tomto prípade patrí osobitné poďakovanie projektovemu tímu v Prešove. List chápeme ako výsledok spoločného úsilia celého tímu EnglishOne a toho, že každý jeho člen odovzdáva učiteľom to najlepšie.


Milá pani Zlacká,

chcela by som sa podeliť so svojimi pocitmi z absolvovania projektu EnglishOne. Ako učiteľka primárneho vzdelávania pôsobím už 25 rokov. Počas týchto rokov som absolvovala množstvo vzdelávaní. Som učiteľka, ktorú ešte ani po toľkých rokoch neopúšťa optimizmus, že naše školstvo bude lepšie a hlavne, že učitelia budú mať tie najlepšie podmienky pre svoju prácu a že ich práca bude aj patrične ohodnotená a tým myslím nie len finančne, ale hlavne morálne. Vždy, keď príde nejaká ponuka nového vzdelávania, v očakávaní, čo nové sa dozviem a čo nové sa naučím, sa samozrejme prihlásim. Keď mi prišla na mail ponuka zapojiť sa do projektu EnglishOne, som vôbec neváhala, pretože pred pár rokmi som sa stala aj učiteľkou anglického jazyka na primárnom vzdelávaní. Plná očakávaní som išla na prvé stretnutie, ktoré som absolvovala s Vami p. Zlacká v ZŠ Sibírska v Prešove. Stretli sme sa príjemná skupinka učiteľov a celé stretnutie sa nieslo v úžasnej atmosfére aj vďaka Vám. Vôbec mi nevadilo, že som tam bola celý deň do 16,00 hodiny, pretože som odchádzala s ďalšími postrehmi a poznatkami, ktorými som neskôr spestrila moje hodiny anglického jazyka. Odchádzala som s pocitom efektívne stráveného času a už vtedy som sa tešila na ďalšie stretnutie. To sa konalo už v čase prázdnin, ale s radosťou som na to stretnutie išla. A nesklamalo ma. Veľmi ma zaujala práca s digitálnym obsahom a od septembra ho aktívne používam na svojich hodinách. Je obrovskou pomocou pre učiteľa a tým najlepším spestrením vyučovacích hodín a efektívnym motivačným prostriedkom ako zaujať žiakov a vytvoriť u nich kladný postoj k cudziemu jazyku.

Asi pred mesiacom sa mi ozvala telefonicky p. Mgr. Nováková, či by som nemala záujem, aby prišla do školy odučiť modelovú hodinu ANJ. Ani chvíľu som neváhala a samozrejme som súhlasila a plná očakávaní som sa tešila na 5.11.2015, kedy mala prísť do našej školy p. Nováková. Moje očakávania nesklamala. Prišla veľmi milá pani, ktorá predviedla úžasnú hodinu ANJ. Moji žiaci ju doslova „žrali“. Bola som milo prekvapená ako bezprostredne moji žiaci na tejto hodine reagovali, ani na chvíľu nezaváhali aj napriek tomu, že p. Novákovú nepoznali a nikdy nevideli. Tá ich určite zaujala množstvom zaujímavých aktivít, do ktorých sa s radosťou zapájali. Potešilo ma, že p. Nováková pochválila mojich žiakov. Mala som konečne pocit, že moja každodenná práca nevyšla nazmar. Keďže p. Nováková šla ešte aj do ZŠ s MŠ v Hertníku a ja som mala čas, využila som tú možnosť a pozrela som si aj ďalšiu jej modelovú hodinu. Potom s kolegyňami sme rozoberali naše postrehy. Zhodli sme sa všetky na tom, že bol výborný nápad realizovať takéto hodiny a to priamo na našich školách.

Taktiež som sa zapojila aj do tvorby výstupov. Veľmi sa mi do toho nechcelo, lebo ma odrádzal ten čas, ktorý bolo treba stráviť pri jej písaní. Som zároveň aj riaditeľka malej školy a tých povinností bolo na začiatku školského roka habadej. Nakoniec som sa odhodlala a to písanie nebolo až také hrozné. Veď som dala na papier moje postrehy a skúsenosti a tak vytvorila niečo, čo môže pomôcť pri práci mojim kolegom. Tu som zas prišla do styku, síce len mailom a telefonicky s ďalšou milou členkou tímu p. Rázusovou.

Týmto sa chcem poďakovať celému tímu, ktorý je tvorcom tohto projektu. Je to najlepšie vzdelávanie, ktoré som absolvovala počas svojej pedagogickej praxe a ktoré mi hlavne niečo dalo. Stretla som sa s milými a príjemnými žienkami p. Zlackou, p. Rázusovou a p. Novákovou, členkami tímu v EnglishOne v Prešove, ktoré boli ochotné kedykoľvek poradiť a pomôcť. Moja vďaka patrí aj za všetko, čo som si z tohto vzdelávania odniesla, či to boli poznatky, postrehy, ale aj za didaktický materiál, ktorý som už tiež stihla využiť. A najväčšia vďaka patrí tomu alebo tým, ktorí tento projekt vymysleli a zrealizovali. Konečne niečo, čo učiteľom naozaj pomohlo a niečo im to dalo.

Potrebovala som sa podeliť s týmito mojimi pocitmi, lebo tak to cítim po absolvovaní tohto vzdelávania.

Mgr. Jana Lazurová
učiteľka ANJ v ZŠ Bartošovce

Najnovšie príspevky
Benefity
Národný projekt ponúka:
  • Nové metodiky a pracovné listy
  • Interaktívne a zábavné učenie
  • Kvalitnejšiu výučbu
  • Nový digitálny obsah
  • Atraktívny honorár