Blog

 • Ďakovný list

  Spätná väzba od učiteľov je dôležitým merítkom kvality práce projektového tímu EnglishOne, vrátane jednotlivých pracovísk MPC, ktoré sú jeho dôležitou súčasťou. V tomto prípade patrí osobitné poďakovanie projektovemu tímu v Prešove. List chápeme ako výsledok spoločného úsilia celého tímu EnglishOne a toho, že každý jeho člen odovzdáva učiteľom to najlepšie. Milá pani Zlacká, chcela by som sa podeliť so svojimi pocitmi z absolvovania projektu EnglishOne. Ako učiteľka primárneho vzdelávania pôsobím už 25 rokov. Počas týchto rokov som absolvovala množstvo vzdelávaní. Som učiteľka, ktorú ešte ani po toľkých rokoch neopúšťa optimizmus, že naše školstvo bude lepšie a hlavne, že učitelia budú […]

  Pokračovať v čítaní
 • Modelové hodiny EnglishOne

  Do you like English? Máš rád angličtinu? Touto otázkou sa v pondelok 19.októbra začínali vyučovacie hodiny anglického jazyka. Nepýtali sa to však naši pedagógovia, ale kouč Mgr. Vladimír Haspra, poradca národného projektu Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách (tiež s názvom EnglishOne), do ktorého sa naša škola zapojila v minulom školskom roku. Jeho cieľom je zvýšenie kvality vyučovania anglického jazyka a tiež zavádzanie nového interaktívneho digitálneho obsahu dostupného na Planéte vedomostí. Lektor viedol štyri modelové hodiny angličtiny v 3.B, 5.A, 6.A a 8.A triede. Interaktívne a hravo cvičili používanie predložiek miesta žiaci v 3.B. Piataci sledovaním a […]

  Pokračovať v čítaní
 • Ako prebehla modelová vyučovacia hodina na našej škole v Piešťanoch

  Digitálny vzdelávací obsah na portáli Planéta vedomostí aktívne využívam na hodinách angličtiny ako u druhákov, tak u šiestakov, ôsmakov a dokonca aj v špeciálnej triede pre žiakov s poruchami učenia. Tých atraktívnosť portálu zaujala najviac a pomáha im ľahšie zvládať jazyk. Úlohy, samozrejme, vyberám a prispôsobujem ich možnostiam a schopnostiam. Šiestakov som prihlásila do súťaže, nakoľko sú rovnako, ako ja, nadšení Planétou vedomostí a využívaním jej digitálneho obsahu. A keďže vedomostí nie je nikdy dosť, rozhodli sme sa, že využijeme aj túto možnosť k získaniu nových informácií o práci s portálom. A neľutujeme!!! V pondelok, 19. októbra 2015 sme na […]

  Pokračovať v čítaní
 • Prečo som sa zapojil do tvorby výstupov

  Nakoľko stále patrím medzi učiteľov, ktorí majú za sebou iba pár rokov praxe a rád sa vzdelávam, nadobúdam nové vedomosti od skúsenejších kolegov, ktorí sa radi s nimi podelia, prihlásil som sa na školenie EnglishOne. Chcel som nadobudnúť nové vedomosti a veril som, že školenie prinesie so sebou niečo nové a pre mňa nepoznané. Naša doba a samotná spoločnosť smeruje stále k digitalizácii. Moderné technológie sú súčasťou nášho pracovného alebo aj spoločenského života. Tak prečo ich nevyužiť aj v rámci vyučovacieho procesu? Naši žiaci majú mobilné telefóny, smartfóny už od prvého ročníka a ovládajú PC na vysokej úrovni. Rozhodol som sa túto skutočnosť využiť vo svojej […]

  Pokračovať v čítaní
 • Súťaž EnglishOne na našej škole

  V rámci našej učiteľskej aktivity v súťaži EnglishOne sa nám naskytla skvelá príležitosť dostať u žiakov do povedomia internetovú stránku planetavedomosti.iedu.sk a jej digitálny obsah zameraný na anglický jazyk. V priebehu asi jedného, resp. dvoch dní sa táto stránka u mojich žiakov stala jednou z najnavštevovanejších. Dôvod? Možnosť získať zaujímavé ceny pre skupinu, či jednotlivcov. Ale najprv pekne po poriadku.

  Pokračovať v čítaní