Angličtina z Planéty vedomostí mojich žiakov na hodinách viditeľne aktivizuje

Filip Vojtek, ZŠ Giraltovce

Som učiteľom anglického jazyka na 2. stupni základnej školy v Giraltovciach. Na škole v súčasnosti pôsobím už tretí rok a do projektu EnglishOne som sa zapojil z čistej zvedavosti, po doručení výzvy poštovou zásielkou do školy. V rámci tohto projektu som sa zúčastnil dvoch školení. Školenie prvého modulu prebehlo v máji tohto roku vo Svidníku a školenie pre druhý modul v júni v Prešove. V rámci účasti na školení som ocenil možnosť zmeny zaradenia do iného termínu, nakoľko mi Svidník ako miesto školenia nevyhovoval, lebo do Prešova to mám bližšie.

Čo sa samotných školení týka, s ich priebehom som bol nadmieru spokojný, rovnaká spokojnosť u mňa panuje aj s prácou lektorky. Školenia sa mi osobne zdali informačne aj vecne, teda kvalitatívne premyslené a zvládnuté. Aj keď boli rozsahom určené na celý deň, neboli vôbec nudné, teoretické časti striedali praktické, ktoré si vyžadovali prácu a aktívne zapojenie všetkých zúčastnených, a tak sme si užili aj kopec zábavy.

Didaktické prostriedky predstavené na školení ma zaujali a podľa môjho názoru sú v rámci svojich tém veľmi vhodne odstupňované a primerané pre jednotlivé ročníky. Na základe tematickej rôznorodosti dokážu žiakov zaujať a motivovať ich k práci v rámci danej úlohy. Najväčší prínos týchto úloh vidím v prvom kroku každej úlohy (Presentation), ktorá žiakov uvádza do danej problematiky zaujímavou myšlienkou, zaujme ich pozornosť, prinesie základné informácie a motivuje ich k aktivite a dokončeniu celého cvičenia.

Tieto didaktické prostriedky/úlohy na Planéte vedomostí som už aj začal aktívne využívať v rámci doplnkových cvičení na svojich hodinách a viditeľne vnímam zvýšenie záujmu a osobnej motivácie u žiakov aktívnejšie sa zapájať do práce na hodinách. A čo zrejme najviac nadchlo mojich žiakov je možnosť zapojiť sa do projektu/súťaže s EnglishOne a získať zaujímavé ceny, ktorú využilo 45 žiakov. Tak im teda držím palce.

Mgr. Filip Vojtek
Základná škola Giraltovce

Najnovšie príspevky
Benefity
Národný projekt ponúka:
  • Nové metodiky a pracovné listy
  • Interaktívne a zábavné učenie
  • Kvalitnejšiu výučbu
  • Nový digitálny obsah
  • Atraktívny honorár