Anglický lektor na hodinách angličtiny

19. októbra 2015

V uplynulom týždni sme na ZŠ s MS Školská 49 v Žiline-Závodí s radosťou a očakávaním privítali na hodine anglického jazyka v 8.A (skupina uč. Kováčovej) a v 9. ročníku (skupina uč. Kubovej) lektora. Prítomnosť lektora na našej škole nadväzovala na vzdelávací program učiteľov anglického jazyku English One. Native speaker Paul pracoval na hodinách s interaktívnym vzdelávacím obsahom Core Curriculum for English, ktorý je k dispozícii na stránke Planéta vedomostí aj pre širokú verejnosť. žiaci oživenie typických hodín angličtiny hodnotili pozitívne a okrem vzdelávacieho aspektu (vysvetľovanie nového učiva a jeho precvičovanie) na nich aktivity a lektorova prítomnosť pôsobili motivačne. Žiaci si mohli otestovať porozumenie cudzincovi v reálnom živote a v ľahkom porozumení videli ovocie svojej študijnej práce. Lektor, vyučujúce i žiaci považovali spoluprácu za veľmi prínosnú s víziou ďalších stretnutí v budúcnosti.

Hodiny v podaní lektora Paula sa žiakom veľmi páčili.

ZŠ s MŠ Školská

Zdroj: Večerník

anglicky_lektor_na_hodinach_anglictiny

Najnovšie príspevky
Benefity
Národný projekt ponúka:
  • Nové metodiky a pracovné listy
  • Interaktívne a zábavné učenie
  • Kvalitnejšiu výučbu
  • Nový digitálny obsah
  • Atraktívny honorár