Aktuality

 • Reportáž o projekte v TA3

  Projekt EnglishOne, zameraný na zvýšenie kvality vyučovania anglického jazyka na základných školách v SR, zaujal už aj médiá. Reportáž televízie TA3 ukázala nadšenie pedagógov z rôznych škôl pre tento projekt a ilustrovala aj pozitívne očakávania, ktoré doňho naši učitelia vkladajú. http://www.ta3.com/clanok/ 1065148/nove-ucebne-metody- maju-vzbudit-zaujem-o-cudzie- jazyky.html zdroj: televízia TA3

  Pokračovať v čítaní
 • Digitálny vzdelávací obsah EnglishOne, Core Curriculum for English, očami učiteľov

  Súčasťou komplexného edukačného balíčka EnglishOne pre pedagógov základných škôl z celého Slovenska je aj nový digitálny vzdelávací obsah Core Curriculum for English (CCE). Ide o špičkové a zároveň vysoko flexibilné učivo vytvorené medzinárodným tímom odborníkov. Odstupňované do 9 úrovní je plne prispôsobené vývinovej úrovni žiakov a zároveň plne kompatibilné so Štátnym vzdelávacím obsahom.

  Pokračovať v čítaní
 • Výzva na tvorbu výstupov pre učiteľov zaradených do projektu

  Od dnešného dňa majú učitelia zaradení do projektu možnosť vytvárať výstupy nadväzujúce na vzdelávacie moduly projektu EnglishOne a získať tak atraktívnu finančnú odmenu. Podmienky pre zapojenie upravuje Výzva MPC pre pedagogických zamestnancov na pozíciu 3.1.8 Tvorcovia výstupov (Výzva). Výzva a podrobné inštrukcie ohľadne tém a typov výstupov sú zverejnené na 2015.englishone.sk v zóne pre registrovaných užívateľov, v časti Výstupy .

  Pokračovať v čítaní
 • Začínajú školenia pre prácu s didaktickými prostriedkami

  Od pondelka, 15. júna 2015 sa uskučňuje ďalšia séria projektových školení (II. vzdelávací modul), ktoré sú zamerané na zoznámenie sa s didaktickými prostriedkami, vrátane digitálneho vzdelávacieho obsahu, a ukážky ich praktického využitia vo vyučovacom procese.

  Pokračovať v čítaní
 • Odozvy zo školení sú pozitívne

  V súčasnosti bežia v rámci projektu „Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách“ školenia v rámci 1. vzdelávacieho modulu. Realizované sú vo všetkých regiónoch Slovenska spadajúcich pod regionálne a detašované pracoviská MPC, vrátane Bratislavského kraja. Prebiehajúce školenia sú zamerané na vzdelávanie učiteľov v nových trendoch výučby anglického jazyka, moderných metódach, technikách a formách vyučovania. Samotní lektori získavajú prvé skúsenosti a spätnú väzbu od zúčastnených učiteľov, čo bol dôvod, aby sme niekoľkých z nich požiadali, aby sa podelili o svoj názor na doterajší priebeh.

  Pokračovať v čítaní
Najnovšie príspevky
Benefity
Národný projekt ponúka:
 • Nové metodiky a pracovné listy
 • Interaktívne a zábavné učenie
 • Kvalitnejšiu výučbu
 • Nový digitálny obsah
 • Atraktívny honorár