Aktuality

 • Anglický lektor na hodinách angličtiny

  V uplynulom týždni sme na ZŠ s MS Školská 49 v Žiline-Závodí s radosťou a očakávaním privítali na hodine anglického jazyka v 8.A (skupina uč. Kováčovej) a v 9. ročníku (skupina uč. Kubovej) lektora. Prítomnosť lektora na našej škole nadväzovala na vzdelávací program učiteľov anglického jazyku English One. Native speaker Paul pracoval na hodinách s interaktívnym vzdelávacím obsahom Core Curriculum for English, ktorý je k dispozícii na stránke Planéta vedomostí aj pre širokú verejnosť. žiaci oživenie typických hodín angličtiny hodnotili pozitívne a okrem vzdelávacieho aspektu (vysvetľovanie nového učiva a jeho precvičovanie) na nich aktivity a lektorova prítomnosť pôsobili motivačne. Žiaci si […]

  Pokračovať v čítaní
 • Angličtina z Planéty vedomostí mojich žiakov na hodinách viditeľne aktivizuje

  Som učiteľom anglického jazyka na 2. stupni základnej školy v Giraltovciach. Na škole v súčasnosti pôsobím už tretí rok a do projektu EnglishOne som sa zapojil z čistej zvedavosti, po doručení výzvy poštovou zásielkou do školy. V rámci tohto projektu som sa zúčastnil dvoch školení. Školenie prvého modulu prebehlo v máji tohto roku vo Svidníku a školenie pre druhý modul v júni v Prešove. V rámci účasti na školení som ocenil možnosť zmeny zaradenia do iného termínu, nakoľko mi Svidník ako miesto školenia nevyhovoval, lebo do Prešova to mám bližšie.

  Pokračovať v čítaní
 • Ako digitálne učivo EnglishOne a anglický lektor urobili hodinu angličtiny pútavejšou

  Nedávno sme na našej škole na Školskej ulici v Žiline-Závodí s radosťou a očakávaním privítali na hodine anglického jazyka v 8.A (skupina Mgr. Kováčovej) a v 9. ročníku (skupina Mgr. Kubovej) zahraničného lektora. Jeho prítomnosť nadväzovala na vzdelávací program učiteľov anglického jazyka v rámci projektu EnglishOne, ktorý realizuje Metodicko-pedagogické centrum.  Native speaker Paul pracoval na hodinách s interaktívnym vzdelávacím obsahom Core Curriculum for English, ktorý je k dispozícii na stránke Planéta vedomostí aj pre širokú verejnosť.

  Pokračovať v čítaní
 • Prečo som sa zapojila do tvorby výstupov alebo Odovzdať svoje skúsenosti iným kolegom chápem ako svoju povinnosť

  Neviem, akú prácu by som vykonávala, keby som pred pár rokmi nešla do Anglicka. Neviem, nakoľko by boli moje vyučovacie hodiny anglického jazyka v primárnom vzdelávaní zaujímavé, keby som nestretla niektorých anglických lektorov na Slovensku.

  Pokračovať v čítaní
 • Ako mi digitálne učivo z EnglishOne pomohlo pri prezentácii hodiny

  Som učiteľkou anglického jazyka krátko. Napriek tomu s výučbou jazyka  som sa veľmi skoro zžila a môžem povedať, že ho učím veľmi rada, dokonca možno radšej ako iné predmety na prvom stupni.

  Pokračovať v čítaní
Najnovšie príspevky
Benefity
Národný projekt ponúka:
 • Nové metodiky a pracovné listy
 • Interaktívne a zábavné učenie
 • Kvalitnejšiu výučbu
 • Nový digitálny obsah
 • Atraktívny honorár