Aktuality

 • Napísali o nás: ZŠ Rozmarínová, Komárno

  Netradičná angličtina s lektormi V piatok dňa 16. 10. 2015 sme pre naše deti pripravili deň plný netradičného anglického jazyka. Niektorí žiaci si mohli vyskúšať komunikáciu v anglickom jazyku priamo s anglickým lektorom Simonom z Londýna, iní so slovenskou lektorkou Ági. Obaja sa žiakom venovali hravou formou a deti zistili, že komunikácia naživo s anglickým lektorom nie je až taká jednoduchá a skutočne sa oplatí učiť cudzie jazyky. Realizovanie netradičných hodín sa uskutočnilo na základe účasti vyučujúcich anglického jazyka na projekte English One.   zdroj: www.rozmarinkakn.sk

  Pokračovať v čítaní
 • Napísali o nás: ZŠ Dvory nad Žitavou

  Nekonvenčná hodina angličtiny na základnej škole Adolfa Mathényiho Dňa 5. októbra 2015 sa niektoré triedy z našej školy zúčastnili netradičnej hodiny angličtiny, a to vďaka Metodicko-pedagogickému centru v Komárne, v rámci národného projektu EnglishOne, ktorého cieľom je zvýšiť úroveň výučby anglického jazyka na základných školách. Žiaci prvého a druhého stupňa sa zoznámili so Simonon Andrewom, ktorý je jazykovým lektorom z Veľkej Británie. Simonove komunikačné hodiny deti zaujali. Jeho pomôcky, hravé metódy, použité didaktické prostriedky, ale aj jeho spočiatku trochu neobvyklý britský prízvuk, to všetko spríjemnilo spoločné chvíle. Na hodinách deti precvičovali a používali svoje existujúce znalosti a obohatili svoje vedomosti o nové […]

  Pokračovať v čítaní
 • Ďakovný list

  Spätná väzba od učiteľov je dôležitým merítkom kvality práce projektového tímu EnglishOne, vrátane jednotlivých pracovísk MPC, ktoré sú jeho dôležitou súčasťou. V tomto prípade patrí osobitné poďakovanie projektovemu tímu v Prešove. List chápeme ako výsledok spoločného úsilia celého tímu EnglishOne a toho, že každý jeho člen odovzdáva učiteľom to najlepšie. Milá pani Zlacká, chcela by som sa podeliť so svojimi pocitmi z absolvovania projektu EnglishOne. Ako učiteľka primárneho vzdelávania pôsobím už 25 rokov. Počas týchto rokov som absolvovala množstvo vzdelávaní. Som učiteľka, ktorú ešte ani po toľkých rokoch neopúšťa optimizmus, že naše školstvo bude lepšie a hlavne, že učitelia budú […]

  Pokračovať v čítaní
 • Zahraničný lektor na hodine angličtiny učil hrou

  Vyučovanie angličtiny v 3. a 4. ročníku na Základnej škole na Severnej ulici v Moldave nad Bodvou spestril svojou prítomnosťou britský lektor Mark Britten. Stalo sa tak v rámci projektu EnghlishOne, ktorý poskytuje učiteľom zapojeným v projekte aj možnosť, aby si pozvali na niektorú zo svojich hodín zahraničného lektora. Ako je zrejmé aj z priloženého videa, takého ozvláštnenie vyučovacej hodiny anglického jazyka je pre žiakov viac ako vítané. Je to zrejmé nielen z ich tvárí, v ktorých sa zračí záujem, radosť a pozornosť, ale aj z ich vyjadrení v závere. Čo je však potešiteľné, možnosti, ktoré aj takouto formou projekt […]

  Pokračovať v čítaní
 • Modelové hodiny EnglishOne

  Do you like English? Máš rád angličtinu? Touto otázkou sa v pondelok 19.októbra začínali vyučovacie hodiny anglického jazyka. Nepýtali sa to však naši pedagógovia, ale kouč Mgr. Vladimír Haspra, poradca národného projektu Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách (tiež s názvom EnglishOne), do ktorého sa naša škola zapojila v minulom školskom roku. Jeho cieľom je zvýšenie kvality vyučovania anglického jazyka a tiež zavádzanie nového interaktívneho digitálneho obsahu dostupného na Planéte vedomostí. Lektor viedol štyri modelové hodiny angličtiny v 3.B, 5.A, 6.A a 8.A triede. Interaktívne a hravo cvičili používanie predložiek miesta žiaci v 3.B. Piataci sledovaním a […]

  Pokračovať v čítaní
Najnovšie príspevky
Benefity
Národný projekt ponúka:
 • Nové metodiky a pracovné listy
 • Interaktívne a zábavné učenie
 • Kvalitnejšiu výučbu
 • Nový digitálny obsah
 • Atraktívny honorár