Ako som sa vyhla syndrómu vyhorenia

Zuzana Vogelová, ZŠ Topoľová 8, Nitra

Som učiteľka, ktorá vyučuje žiakov 5.- 9. ročníka na základnej škole v Nitre. Sme školou, ktorá sa nebráni širokej integrácii detí s poruchami učenia, správania, či zdravotne znevýhodnených detí. Keď som pred niekoľkými rokmi prišla na túto školu a videla integráciu v praxi, bola som veľmi prekvapená, koľko špeciálnych pedagógov a asistentov učiteľa sa týmto deťom venuje. Videla som rôzne pomôcky pre týchto žiakov a tiež som sa zoznamovala s jednotlivými poruchami a diagnózami. Každý rok priniesol nové skúsenosti pri práci s týmito deťmi a preto, keď som sa dozvedela, že môžeme v rámci projektu EnglishOne urobiť výstup na tému, ktorú si zvolíme, povedala som si, že je to príležitosť. Nielen ako pomôcť začínajúcim učiteľom, ale aj predstaviť kolegom na iných školách práve môj pohľad na tieto deti.

Najprv som si urobila poznámky na papier, kde som spísala všetko, čo mi k téme napadlo a neskôr som postupne začala tieto nápady spracovávať. Ukázalo sa, že to vôbec nebolo také náročné, ako som si predtým myslela a práca mi išla akoby sa písala sama. Roky skúseností získaných pri práci v triedach s integrovanými deťmi ma naučili trpezlivosti, láskavosti, ale aj prísnosti, keď sa niekto snaží využiť situáciu a presviedča ma, že on to nedokáže, ale ja som presvedčená o opaku.

Mala som veľkú radosť, keď som potom výstup nahrávala do systému v rámci projektu EnglishOne, ale  cítila som aj napätie, čo na to povie odborný recenzent práce. Našťastie,  práca bola prijatá a pochválená. Okrem výstupu samotného bolo náročné popasovať sa aj so súvisiacou administratívou, avšak aj za pomoci tímu EnglishOne v Nitre, p. Burčiarovej a pani PaedDr. Brisudovej, som to zvládla.

Druhý výstup na tému „Drámy ako motivačný prvok pre tínejdžerov“ prišiel ako blesk z jasného neba. Chcela som napísať, ako pracujem s „teens“, ako sa dokážu aj v tomto veku namotivovať a akí sú úžasní. A aj som tak urobila. Výstup sa písal výborne, pretože už som vedela, čo ma čaká a ako pracovať čo najlepšie s informáciami. Samozrejme, že som prelúskala kopec kníh a internet a to najlepšie som vložila do zdrojov. V septembri sa začala škola a ani vo sne by mi nenapadlo, že sa pustím do ďalšieho výstupu. Situácia v škole, s novými triedami a ich problémy s čítaním a počúvaním mi vnukla myšlienku, že s týmto sa určite trápia aj iní učitelia, a prečo im teda neukázať môj pohľad na vec? Začala som spracovávať aj túto tému a zároveň som si všimla, že deti akosi strácajú motiváciu na učenie anglického jazyka. A preto raz, keď som ich motivovala v škole jednou aktivitou, povedala som si, že toto je výborná téma (Vytvorenie pozitívnej atmosféry v triede….).

Pri jednotlivých výstupoch som si uvedomila, že práca na nich ma posunula dopredu, cítim sa šťastná, keď viem, že som vytvorila súbor niekoľkých vyučovacích hodín za sebou aj s alternatívnym využitím. Hrdo stojím pred tabuľou, skláňam sa k žiakovi, hreším ho, ale sa aj usmievam, pretože počas tejto práce som získala vyššie sebavedomie a nedostal ma syndróm vyhorenia, ktorý na mňa už minulý rok číhal. Vytvorila som si vlastný systém pri Core Curriculum for English (CCE), rozdelila som si témy pod jednotlivé kategórie a tak sa mi veľmi ľahko všetko hľadá. Deti som namotivovala na domáce úlohy z CCE a robím si celé vyučovacie hodiny dopredu na www.planetavedomosti.iedu.sk, keď viem, že odučím anglický jazyk v jazykovej učebni. Detailne si ich popisujem a ukladám, aby som ich mala aj na ďalšie roky. Dokonca som zapojila jednu triedu aj do súťaže EnglishOne a mám radosť z toho, ako zodpovedne pracujú na úlohách, ktoré im posielam.

Na záver by som sa rada prihovorila svojím kolegom, ktorí si budú moje výstupy čítať: Všetko, čo som napísala je aj odskúšané pri práci s deťmi. Vyberala som aktivity, ktoré sa im páčia a verím, že aj vy budete mať od nich pozitívnu spätnú väzbu, keď ich vyskúšate. Želám vám všetkým veľa zdravia, lásky, trpezlivosti a najmä radosti z našej práce.

Mgr. Zuzana Vogelová
učiteľka, základná škola, Topoľová ul., Nitra

Najnovšie príspevky
Benefity
Národný projekt ponúka:
  • Nové metodiky a pracovné listy
  • Interaktívne a zábavné učenie
  • Kvalitnejšiu výučbu
  • Nový digitálny obsah
  • Atraktívny honorár