Ako prebehla modelová vyučovacia hodina na našej škole v Piešťanoch

Monika Rotáková, ZŠ F. E. Scherera 40, Piešťany

Digitálny vzdelávací obsah na portáli Planéta vedomostí aktívne využívam na hodinách angličtiny ako u druhákov, tak u šiestakov, ôsmakov a dokonca aj v špeciálnej triede pre žiakov s poruchami učenia. Tých atraktívnosť portálu zaujala najviac a pomáha im ľahšie zvládať jazyk. Úlohy, samozrejme, vyberám a prispôsobujem ich možnostiam a schopnostiam. Šiestakov som prihlásila do súťaže, nakoľko sú rovnako, ako ja, nadšení Planétou vedomostí a využívaním jej digitálneho obsahu. A keďže vedomostí nie je nikdy dosť, rozhodli sme sa, že využijeme aj túto možnosť k získaniu nových informácií o práci s portálom. A neľutujeme!!!

V pondelok, 19. októbra 2015 sme na našej škole F. E. Scherera v Piešťanoch s radosťou a veľkým očakávaním privítali pani lektorku Mgr. Nikoletu Vankovú, MBA., z Trnavy. Modelové hodiny uskutočnila v 4. aj 6. ročníku, u pani učiteľky Mgr. Sidónie Podhradskej a u mňa, za prítomnosti kolegyne Mgr. Martiny Pechovej, nakoľko sme sa všetky tri zúčastnili školenia EnglishOne. Nechýbala ani naša pani riaditeľka, PaedDr. Gizela Talačová, ktorej sa to veľmi páčilo a plne nás vo všetkom podporuje.

Pani Vanková je nesmierne milá, bezprostredná osoba, dokonale pripravená a pohotová. Všetkých nás zaujala prirodzeným vystupovaním, krásnym hlasom a neskutočnou angličtinou. Hneď by sme ju brali za kolegyňu a deti za učiteľku. Obe hodiny prebehli v príjemnej a vysoko tvorivej atmosfére.

Šiestaci sa učili o počasí, zopakovali si dni v týždni, naučili sa nové výrazy, pracovali s digitálnym obsahom Planéta vedomostí a množstvom prefotených materiálov. Dostali domácu úlohu a boli ochotní pracovať aj cez prestávku, pretože čas bežal akosi prirýchlo.

Štvrtáci sa učili o zvieratkách, vyskúšali si prácu s digitálnym obsahom, zahrali sa hru s perfektne pripravenými tabuľkami, taktiež pracovali s množstvom prefoteného materiálu a tiež dostali domácu úlohu, z ktorej sa tešili.

Čo vari ešte dodať? Niet nad spokojných žiakov a ešte spokojnejších učiteľov.

Srdečná vďaka!

Mgr. Monika Rotáková
ZŠ F. E. Scherera 40, Piešťany

Najnovšie príspevky
Benefity
Národný projekt ponúka:
  • Nové metodiky a pracovné listy
  • Interaktívne a zábavné učenie
  • Kvalitnejšiu výučbu
  • Nový digitálny obsah
  • Atraktívny honorár