Ako mi digitálne učivo z EnglishOne pomohlo pri prezentácii hodiny

Jana Čigašová, ZŠ Školská 389, Sačurov

Som učiteľkou anglického jazyka krátko. Napriek tomu s výučbou jazyka  som sa veľmi skoro zžila a môžem povedať, že ho učím veľmi rada, dokonca možno radšej ako iné predmety na prvom stupni.

V septembri sa našej škole ozvala priateľská škola z Dolní Rožínky z Českej republiky, ktorá v rámci projektu spojila žiakov z oboch krajín. Projekt bol určený pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka, ktorí rôznymi aktivitami predstavovali svoju krajinu a obec – pripravovali si prezentácie, učili sa o zaujímavostiach priateľskej krajiny, jej slovíčka a básne. Natočili video s ľudovým tancom, či zaspievali svojim zahraničným kamarátom svoju školskú hymnu, ktorá je naozaj perfektná. V predposledný deň sa dokonca spojili telemostom a spoznali sa aj osobnejšie.

Pre nás, učiteľov, bola škola hrou vítaná zmena, no do reality nás opäť voviedol fakt, že súčasťou projektu je aj hospitačná činnosť – kolegovia mali záujem o hodiny matematiky, prírodovedných predmetov a anglického jazyka. To sme už zvážneli. Svoju šikovnosť a majstrovstvo nemali ukázať len žiaci, ale aj my, pedagógovia. Istá dávka trémy, miešaná so zodpovednosťou za kvalitu hodiny pred českými kolegami prudko ohrozovala naše prvotné nadšenie.

Z mojej strany boli obavy hlavne o odbornú stránku vyučovania jazyka. Učí sa mi naozaj veľmi dobre, často sa hráme, spievame a tancujeme, ale odučiť hodinu pred kvalifikovanými a určite skúsenejšími kolegami, to bola výzva.

Prípravu som začala témou, následne učebnicou a pracovným zošitom. Akosi som nebola spokojná, niečo tomu chýbalo. Potom mi ťuklo. Sadla som si k počítaču a na internete som zamierila na Planétu vedomostí, presnejšie k anglickému jazyku, ku ktorému som sa dostala prostredníctvom školenia ,,EnglishOne“. Prechádzala som si jednotlivé témy, hľadala som, čo by som vo svojej príprave mohla využiť.

Neplánovane som s portálom strávila hodiny. Nie pre náročnosť tém, či jeho neprehľadnosť, ale preto, že ma jednotlivé vypracované námety upútali a inšpirovali. Pripravila som si podklady nielen na konkrétnu hodinu, ale už aj na hodiny dopredu. Naozaj výborná pomôcka.

Moja premiéra dopadla nad očakávania – moje aj žiakov. Niekoľko námetov som použila na motiváciu, iné v závere vyučovacej hodiny. Zmena známeho prostredia a nových postáv, ktoré som spočiatku považovala za negatívum, sa žiakom, naopak, páčili, rýchlo si zvykli a prirodzene prešli na systém vypracovania úloh. Boli spokojní  a samozrejme aj ja.

Možno až návšteva z Čiech ma nakopla k využívaniu naozaj skvelého vzdelávacieho portálu, ale vo finále som jej veľmi vďačná, a samozrejme nemenej samotnej Planéte vedomostí a super školeniu „EnglishOne“, vďaka ktorým to bude určite zaujímavý školský rok.

Mgr. Jana Čigašová
Základná škola, Školská 389, Sačurov

Najnovšie príspevky
Benefity
Národný projekt ponúka:
  • Nové metodiky a pracovné listy
  • Interaktívne a zábavné učenie
  • Kvalitnejšiu výučbu
  • Nový digitálny obsah
  • Atraktívny honorár