Ako digitálne učivo EnglishOne a anglický lektor urobili hodinu angličtiny pútavejšou

Eva Kubová a Miroslava Kováčová ZŠ s MŠ Školská 49, Žilina

Nedávno sme na našej škole na Školskej ulici v Žiline-Závodí s radosťou a očakávaním privítali na hodine anglického jazyka v 8.A (skupina Mgr. Kováčovej) a v 9. ročníku (skupina Mgr. Kubovej) zahraničného lektora. Jeho prítomnosť nadväzovala na vzdelávací program učiteľov anglického jazyka v rámci projektu EnglishOne, ktorý realizuje Metodicko-pedagogické centrum.  Native speaker Paul pracoval na hodinách s interaktívnym vzdelávacím obsahom Core Curriculum for English, ktorý je k dispozícii na stránke Planéta vedomostí aj pre širokú verejnosť.

Žiaci oživenie tradičných hodín angličtiny hodnotili veľmi pozitívne a okrem vzdelávacieho aspektu (vysvetľovanie nového učiva a jeho precvičovanie) na nich aktivity a lektorova prítomnosť pôsobili motivačne. Žiaci si mohli otestovať porozumenie cudzincovi v reálnom živote a v ľahkom porozumení videli ovocie svojej študijnej práce. Lektor, vyučujúce i žiaci vyhodnotili vzájomnú spoluprácu za veľmi prínosnú, s víziou ďalších stretnutí v budúcnosti.

Eva Kubová a Miroslava Kováčová
ZŠ s MŠ Školská 49, Žilina

Najnovšie príspevky
Benefity
Národný projekt ponúka:
  • Nové metodiky a pracovné listy
  • Interaktívne a zábavné učenie
  • Kvalitnejšiu výučbu
  • Nový digitálny obsah
  • Atraktívny honorár