december 2015

  • Inovatívne vyučovanie na ZŠ Kežmarská 28 v Košiciach

    Pani učiteľky anglického jazyka z Kežmarskej 28 v Košiciach Mgr. Petrovičová, Mgr. Sluková a Ing. Šarudyová sa v roku 2015 zúčastnili školenia: Národné trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách pod záštitou Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR- English One. Školenie pozostávalo z dvoch modulov: teoretického a praktického modulu. Po absolvovaní oboch školení boli distribuované do škôl pracovné zošity a metodické príručky pre učiteľov anglického jazyka, ktoré im pomáhajú zatraktívniť vyučovacie hodiny. Pani učiteľka Sluková vypracovala aj vzorové metodické postupy vyučovacích hodín anglického jazyka  s prepojením na portál Planéta vedomostí, pre 3.a 4. ročník ZŠ. Taktiež sa zapojila so žiakmi 5.A aj do súťaže o atraktívne ceny. V septembri a októbri 2015 […]

    Pokračovať v čítaní