november 2015

 • Výhercovia súťaže EnglishOne sú už známi

  Žrebovanie súťaže EnglishOne prebehlo v piatok trinásteho. Môžeme konštatovať, že veľmi úspešne a bez akýchkoľvek problémov. Do súťaže sa zapojil rekordný počet učiteľov a žiakov. Spolu 877 učiteľov a približne 20 000 žiakov aktívne pracovalo na úlohách a zlepšovalo si svoje jazykové zručnosti. Výhercom srdečne blahoželáme a všetkým zapojeným učiteľom a žiakom ďakujeme.

  Pokračovať v čítaní
 • Napísali o nás: ZŠ Pugačevova 7, Humenné

  EnglishOne – Hodina s anglickým lektorom Vyučovaniu anglického jazyka sa na našej škole venuje veľká pozornosť. V minulom školskom roku sme sa prihlásili do projektu EnglishOne. Okrem nových vedomostí nám priniesol aj možnosť uľahčiť učenie angličtiny modernou, pre žiakov veľmi príťažlivou formou na portáli Planéta vedomostí. Využili sme aj ponuku modelovej hodiny s anglickým lektorom a dňa 26.10. sme na našej škole privítali milých hostí. Mgr. Zuzana Nováková z MPC Prešov a anglický lektor John Edward Francis Modica si pre žiakov prvého aj druhého stupňa pripravili zaujímavé hodiny. Žiaci si tak mohli preveriť svoje znalosti a komunikačné zručnosti s „native […]

  Pokračovať v čítaní
 • Napísali o nás: ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné

  Novými trendmi vzdelávania hlavne v oblasti cudzích jazykov sa venujú aj učitelia na našej škole. Vzdelávania v projekte EnglishOne sa zúčastnili učitelia našej školy Mgr. Helena Botková a Mgr. Miroslav Sikorský. Okrem množstva vzdelávacích materiálov sme pre školu získali aj možnosť pracovať v priestore Planéty vedomostí formou zadávania domácich úloh cez internet a opakovania učiva pomocou zábavných a interaktívnych prezentácií či cvičení. Zaujímavou aktivitou Metodického centra v Prešove bola 22.októbra návšteva lektorky anglického jazyka, pani Mgr. Zuzany Novákovej v našich triedach, kde odučila modelové hodiny angličtiny. V triede 2.A sme sa zábavnou formou učili číslice a v 8.A sa žiaci […]

  Pokračovať v čítaní
 • Napísali o nás: Škola Gergelya Czuczora, Nové Zámky

  EnglishOne 5. novembra 2015 k nám zavítali kolegovia z Metodicko-pedagogického centra v Komárne. Netradičné hodiny sa uskutočnili na základe projektu Englis One. Mgr. Ágnes Lelkes v prvej časti hodiny pomocou interaktívnej tabule prezentovala jednoduché moderné učivá a lektor Simon Andrews v druhej časti viedol konverzáciu so žiakmi na rôzne témy. Päť hodín sa zrealizovalo podľa rozvrhu hodín v interaktívnej učebni. Žiaci všetkých ročníkov boli nadšení zaujímavými, rôznorodými a veselými aktivitami.   zdroj: www.czuczora.eu/english-one/    

  Pokračovať v čítaní
 • Napísali o nás: ZŠ Rozmarínová, Komárno

  Netradičná angličtina s lektormi V piatok dňa 16. 10. 2015 sme pre naše deti pripravili deň plný netradičného anglického jazyka. Niektorí žiaci si mohli vyskúšať komunikáciu v anglickom jazyku priamo s anglickým lektorom Simonom z Londýna, iní so slovenskou lektorkou Ági. Obaja sa žiakom venovali hravou formou a deti zistili, že komunikácia naživo s anglickým lektorom nie je až taká jednoduchá a skutočne sa oplatí učiť cudzie jazyky. Realizovanie netradičných hodín sa uskutočnilo na základe účasti vyučujúcich anglického jazyka na projekte English One.   zdroj: www.rozmarinkakn.sk

  Pokračovať v čítaní