jún 2015

 • Výzva na tvorbu výstupov pre učiteľov zaradených do projektu

  Od dnešného dňa majú učitelia zaradení do projektu možnosť vytvárať výstupy nadväzujúce na vzdelávacie moduly projektu EnglishOne a získať tak atraktívnu finančnú odmenu. Podmienky pre zapojenie upravuje Výzva MPC pre pedagogických zamestnancov na pozíciu 3.1.8 Tvorcovia výstupov (Výzva). Výzva a podrobné inštrukcie ohľadne tém a typov výstupov sú zverejnené na 2015.englishone.sk v zóne pre registrovaných užívateľov, v časti Výstupy .

  Pokračovať v čítaní
 • Začínajú školenia pre prácu s didaktickými prostriedkami

  Od pondelka, 15. júna 2015 sa uskučňuje ďalšia séria projektových školení (II. vzdelávací modul), ktoré sú zamerané na zoznámenie sa s didaktickými prostriedkami, vrátane digitálneho vzdelávacieho obsahu, a ukážky ich praktického využitia vo vyučovacom procese.

  Pokračovať v čítaní
 • Odozvy zo školení sú pozitívne

  V súčasnosti bežia v rámci projektu „Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách“ školenia v rámci 1. vzdelávacieho modulu. Realizované sú vo všetkých regiónoch Slovenska spadajúcich pod regionálne a detašované pracoviská MPC, vrátane Bratislavského kraja. Prebiehajúce školenia sú zamerané na vzdelávanie učiteľov v nových trendoch výučby anglického jazyka, moderných metódach, technikách a formách vyučovania. Samotní lektori získavajú prvé skúsenosti a spätnú väzbu od zúčastnených učiteľov, čo bol dôvod, aby sme niekoľkých z nich požiadali, aby sa podelili o svoj názor na doterajší priebeh.

  Pokračovať v čítaní