máj 2015

  • Školíme!

    Učitelia zaradení do projektu EnglishOne už absolvujú prvý vzdelávací modul z plánovaného 2-dňového vzdelávania. Školenia realizujú lektori regionálnych projektových kancelárií na území celého Slovenska, vrátane Bratislavského samosprávneho kraja. Do piatku 15. mája 2015 sa uskutočnilo 59 školení, ktoré absolvovalo viac ako 700 učiteľov anglického jazyka. Učitelia sa v priebehu školení aktívne zapájajú, diskutujú o nových trendoch vo výučbe anglického jazyka a prispievajú svojimi skúsenosťami. Školenia budú pokračovať aj v júni a počas prázdnin.

    Pokračovať v čítaní