marec 2015

  • Slováci uznávajú angličtinu ako dôležitú, ale neovládajú ju dostatočne

    Ľudia na Slovensku vnímajú užitočnosť anglického jazyka, ale ich schopnosť porozumieť informáciám v angličtine je nízka, čo súvisí aj s kvalitou výučby tohto jazyka na našich školách. Informoval o tom British Council Slovensko, ktorý sa opieral o zistenia Eurobarometra a vlastného prieskumu medzi učiteľmi anglického jazyka na základných a stredných školách.

    Pokračovať v čítaní
  • Výber učiteľov do projektu EnglishOne do konca marca

    Počet záujemcov o vzdelávanie v národnom projekte “Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách”, alebo EnglishOne, už v jeho celoslovenskej časti (mimo BSK) presiahol stanovené limity. O posledné voľné miesta sa môžu ucházať hlavne učitelia vo veku 55-64 rokov alebo učitelia zo škôl v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Ostatní záujemcovia o vzdelávanie, ktorí vyplnia prihlášku v týchto dňoch, budú evidovaní v poradovníku. V prípade uvoľnenia kapacít v celoslovenskej, alebo BSK časti projektu, budú kontaktovaní projektovým tímom. Učitelia, ktorí budú vybraní do projektu, dostanú v najbližších dňoch potvrdenie o zaradení do projektu, spolu s informáciami o ďalšom postupe a školeniach.

    Pokračovať v čítaní