február 2015

 • O projekt EnglishOne je medzi angličtinármi veľký záujem

  Národný projekt Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách, alebo EnglishOne, si kladie za cieľ zvýšiť profesionálne kompetencie učiteľov anglického jazyka a poskytnúť im moderné didaktické prostriedky pre kvalitnejšiu a atraktívnejšiu výučbu. Od spustenia náboru učiteľov do projektu zaznamenal mimoriadne pozitívny ohlas a k 27. 2. 2015 evidoval projektový tím prihlášky od 2529 záujemcov o vzdelávanie. Nábor a následný výber učiteľov do projektu bude pokračovať až do naplnenia cieľovej skupiny 3000 učiteľov anglického jazyka.

  Pokračovať v čítaní
 • Výzva učiteľom anglického jazyka

  Výzva na zapojenie do projektu bola vo februári odoslaná riaditeľom všetkých základných škôl na Slovensku. Informácie o projekte boli odoslané aj všetkým učiteľom anglického jazyka, ktorí poskytli svoje kontakty projektovému tímu. Obsah náborových materiálov je k dispozícii v prílohách.

  Pokračovať v čítaní
 • Ako sa zapojiť do projektu

  Zapojiť do projektu sa môžu všetky základné školy na území Slovenska (bez ohľadu na veľkosť, vrátane súkromných, cirkevných a špeciálnych škôl), v ktorých sa vyučuje anglický jazyk a majú minimálne 1 učiteľa anglického jazyka v kmeňovom stave zamestnancov školy. Prihlásiť sa môže aj viac učiteľov z jednej základnej školy.

  Pokračovať v čítaní
 • Učitelia: podmienky pre kvalitnú výučbu angličtiny nezodpovedajú jej významu

  Podmienky pre výučbu anglického jazyka na Slovensku, primárne na základných školách, vnímajú učitelia anglického jazyka ako nedostatočné. Vyplýva to z prieskumu British Council Slovensko medzi učiteľmi anglického jazyka, zameranom na hodnotenie kvality výučby anglického jazyka v súvislosti s podmienkami a potrebami učiteľov, ktoré sú na jeho kvalitnú výučbu nevyhnutné.

  Pokračovať v čítaní
 • Moderné didaktické prostriedky pomôžu učiteľom zlepšiť výučbu anglického jazyka

  Metodicko – pedagogické centrum (MPC) vyhlasuje verejné obstarávanie pre národný projekt „Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách“ v rámci Operačného programu Vzdelávanie. Je zameraný na zvýšenie kvality vyučovania anglického jazyka na základných školách v SR vrátane Bratislavského kraja.

  Pokračovať v čítaní