• Aktuality

  Posledné príspevky
  • Inovatívne vyučovanie na ZŠ Kežmarská 28 v Košiciach
   Pani učiteľky anglického jazyka z Kežmarskej 28 v Košiciach Mgr. Petrovičová, Mgr. Sluková a Ing. Šarudyová sa v roku 2015 zúčastnili školenia: Národné trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách pod záštitou Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR- English One. Školenie pozostávalo z dvoch modulov: teoretického a praktického modulu. Po absolvovaní oboch školení boli distribuované do škôl pracovné zošity a metodické príručky pre učiteľov anglického jazyka, ktoré im pomáhajú zatraktívniť vyučovacie hodiny. Pani učiteľka Sluková vypracovala aj vzorové metodické postupy vyučovacích hodín anglického jazyka  s prepojením na portál Planéta vedomostí, pre 3.a 4. ročník ZŠ. Taktiež sa zapojila so žiakmi 5.A aj do súťaže o atraktívne ceny. V septembri a októbri 2015 [...]
  • Výhercovia súťaže EnglishOne sú už známi
   Žrebovanie súťaže EnglishOne prebehlo v piatok trinásteho. Môžeme konštatovať, že veľmi úspešne a bez akýchkoľvek problémov. Do súťaže sa zapojil rekordný počet učiteľov a žiakov. Spolu 877 učiteľov a približne 20 000 žiakov aktívne pracovalo na úlohách a zlepšovalo si svoje jazykové zručnosti. Výhercom srdečne blahoželáme a všetkým zapojeným učiteľom a žiakom ďakujeme.
  • Napísali o nás: ZŠ Pugačevova 7, Humenné
   EnglishOne – Hodina s anglickým lektorom Vyučovaniu anglického jazyka sa na našej škole venuje veľká pozornosť. V minulom školskom roku sme sa prihlásili do projektu EnglishOne. Okrem nových vedomostí nám priniesol aj možnosť uľahčiť učenie angličtiny modernou, pre žiakov veľmi príťažlivou formou na portáli Planéta vedomostí. Využili sme aj ponuku modelovej hodiny s anglickým lektorom a dňa 26.10. sme na našej škole privítali milých hostí. Mgr. Zuzana Nováková z MPC Prešov a anglický lektor John Edward Francis Modica si pre žiakov prvého aj druhého stupňa pripravili zaujímavé hodiny. Žiaci si tak mohli preveriť svoje znalosti a komunikačné zručnosti s „native [...]
 • Ďalšie aktuality
  • Projekt EnglishOne hodnotím veľmi pozitívne. Učiteľ dostáva príležitosť, aby jeho práca mohla byť inšpiráciou pre kolegov v pedagogickej praxi a zároveň si pritom môže privyrobiť. Konečne je práca navyše aj finančne ohodnotená. Odporúčam aj ostatným učiteľom, zúčastneným v projekte, aby využili túto príležitosť ukázať ďalším kolegom, ako odučiť zaujímavú a pritom efektívnu vyučovaciu hodinu.

   Zuzana Kostolanská, učiteľka zapojená do projektu
  • Možnosť zúčastniť sa na tvorbe výstupov a párovaní učebníc s CCE som uvítala. Potešila som sa, že spoločnými silami učiteľov dokážeme vytvoriť veľké množstvo učebného materiálu, ktoré vieme v praxi využívať. Vybrať si hotovú prípravu na hodinu a ísť učiť je veľkou pomocou pre každého učiteľa. Keďže každodenne učíme a pripravujeme sa na viac vyučovacích hodín, nie je problém vytvoriť vzorovú vyučovaciu hodinu. Zároveň je to moja ďalšia príprava, ktorú som si už pripravila. A finančná odmena za vytvorenie výstupov, samozrejme, poteší každého učiteľa.

   Marcela Kubišová, učiteľka zapojená do projektu
  • Vďaka projektu EnglishOne mám nielen možnosť podeliť sa s kolegami o vlastný vzor vyučovacej hodiny a pomôcť im, prípadne inšpirovať ich v ďalšej práci, ale zároveň mám možnosť jednoduchou formou získať za moju prácu aj zaujímavé finančné ohodnotenie.

   Zuzana Contreras Rothová, učiteľka zapojená do projektu
  • Zapojila som sa do projektu EnglishOne s cieľom nadobudnúť nové skúsenosti od kolegov. Každý z nás pracuje denne s deťmi, každý má iné nápady a podnety. EnglishOne mi dáva príležitosť nielen k tomu, aby som od nikoho tieto inšpirácie získala, ale podelila sa aj o tie svoje. Takto na sebe pracujem, trénujem si svoju angličtinu, vyjadrovanie, štylizáciu, prácu na pc, metodické znalosti a to ma posúva ďalej. Pozitívne ohlasy učiteľov a honorár za túto moju prácu sú mi poďakovaním za moju prácu. Oceňujem ústretovosť a ľudský prístup členov tímu, ktorí s nami spolupracujú. Dokážu oceniť, poradiť aj povzbudiť. Som rada, že som sa tohto všetkého mohla zúčastniť.

   Nina Baumgartnerová, učiteľka zapojená do projektu
  • Jedným z kľúčových zistení nášho prieskumu je veľký rozdiel medzi vnímaním významu anglického jazyka a mierou uspokojovania potrieb, ktoré učitelia na jeho kvalitnú výučbu potrebujú.

   Alena Rebrová, riaditeľka British Council Slovensko
  • Obstarávané didaktické prostriedky budú nadstavbou k existujúcemu portfóliu učebníc anglického jazyka schválených alebo odporúčaných MŠVVaŠ SR. Učitelia prejdú školením, ktoré bude zamerané na praktické používanie týchto moderných učebných prostriedkov, ako aj na nové metódy výučby žiakov základných škôl.

   Slávka Vancáková, manažérka projektu Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách
 • Benefity projektu

  Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách
  • Edukačné balíčky

   Interaktívne vzdelávacie materiály, metodické príručky pre okamžité používanie lekcií a pracovné listy pre žiakov.

  • Školenia

   Zamerané na vyučovanie anglického jazyka s využitím moderných didaktických pomôcok a metód.

  • Poradenstvo

   Individuálna pomoc s praktickým využitím didaktických materiálov, native speakers.

  • Digitálny obsah

   Nadstavba na používané učebnice v súlade s ŠVP, vzdelávacie materiály s intuitívnym ovládaním.

  • Finančné ohodnotenie

   Pre aktívnych učiteľov za tvorbu výstupov a zdieľanie skúseností viac ako 1 000 000 EUR.

 • Čo označujú učitelia angličtiny za nedostatočné a absentujúce?

  • %
   Systémové doplnkové vzdelávanie
  • %
   Vzdelávanie v metódach aktivácie žiakov
  • %
   Tvorba vzdelávacích materiálov učiteľmi
  • %
   Komplexné vyučovacie materiály
  • %
   Didaktická nadstavba k učebniciam
  • %
   Digitálny obsah k učebniciam
  • %
   Práca s digitálnymi technológiami na hodine
  Viac o prieskume